Bulletin svazu

15. června 2020 uplynulo 18 let od úmrtí tvůrce taekwonda, korejského generála Choi Hong‑hi

15. 6. 2020 Marek Lazor

Jen velmi málo lidí se stalo ještě během svého života legendou. Korejský generál Choi Hong‑hi, tvůrce moderního korejského bojového umění, které dnes zná celý svět pod názvem taekwon‑do, však mezi ně bezpochyby právem patří.

15. června 2020 uplynulo 18 let od jeho úmrtí. Proto zde pro připomenutí uvádíme alespoň několik zajímavých informací z jeho bohatého života.

Choi Hong‑hi se narodil 9. listopadu 1918 v malé korejské vesnici v distriktu Myong-chun na severu země. V té době byla celá Korea po dlouhou dobu okupována sousedním Japonskem, což nesli všichni Korejci nesmírně těžce. Choi se tak již jako velice mladý aktivně zapojoval do všech akcí za osamostatnění Koreje, přičemž patřil také k lokálním vůdcům celonárodního studentského povstání proti Japoncům (1929–1930), za což byl následně vyloučen ze školy.

Později ve svých devatenácti letech odjíždí na přání svého otce do Japonska, aby zde mohl poznávat vlivy přicházející západní kultury a mohl také studovat na univerzitě, protože v Koreji byly všechny vysoké školy zavřeny. Těsně před svým odjezdem do Japonska se však především svou vinou zaplétá do jedné šarvátky, ze které sice nakonec vychází vítězně, nicméně tuší, že při svém návratu bude mít veliké problémy, pokud se nenaučí dobře bojovat.

V Japonsku se po svém příjezdu setkává s místním tradičním bojovým uměním karate, kterému se pak pod přímým dohledem mistra Gichina Funagosiho, zakladatele stylu Shotokan, několik let usilovně věnuje a dosáhne v něm technického stupně 2. dan.

V Japonsku Choie také zastihla 2. světová válka, ve které je jako Korejec později přinucen bojovat v japonské armádě. Z ní však ještě během výcviku společně s několika dalšími Korejci dezertuje. Avšak už po několika dnech je chycen, uvržen do vězení a následně odsouzen k trestu smrti. Pouhé tři dny před plánovanou popravou je však vězení osvobozeno spojeneckými vojsky, což mu jistě zachránilo život. Tento zážitek se stává pro Choie zlomovým okamžikem v celém jeho dosavadním životě a zásadně ovlivňuje jeho další životní rozhodnutí.

Proto se ihned po svém propuštění vydává do Soulu, kde s pomocí americké armády a dalších korejských válečných veteránů stojí u zrodu první právoplatné jihokorejské armády. Vzhledem ke svým znalostem japonského karate od počátku prosazuje zařazení výcviku bojového umění i v korejské armádě. Avšak svědomí, hrdost a prožitá příkoří mu nedovolují vyučovat doma v Koreji dlouhodobě japonské bojové umění. Proto začíná na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci tvořit bojové umění zcela nové, vhodné pro korejské vojáky.

V roce 1949 dostává Choi rozkaz odjet studovat vojenskou školu pro pokročilé ve spojených státech amerických. Po jejím ukončení spěchá zpět do Koreje, kde již začala korejská válka (1950–1953). Během ní je Choi povýšen na generála jihokorejské armády. Po nastolení příměří v korejské válce je generál Choi pověřen vrchním velením armády, aby pomohl zorganizovat a následně vést poslední vytvořenou korejskou pěší vojenskou divizi s pořadovým číslem 29. Tato divize je později známá spíše jako „pěstní divize“, protože kombinací vojenského drilu s výcvikem bojového umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci byli připraveni bojovat jak se zbraněmi, tak i bez nich.

Základy zcela nového bojového umění generál Choi dokončuje po téměř devítileté práci v roce 1954. Za tu dobu se však stalo tak odlišné od všech známých bojových umění, že bylo žádoucí ho nějakým způsobem pojmenovat. Proto generál Choi navrhuje pro toto nové bojové umění zcela nový název. Památného dne 11. dubna 1955 je tak v Soulu oficiálně představeno toto nové bojové umění světové veřejnosti na návrh generála Choie právě jako taekwon‑do („tae“ je v překladu noha, kopání nebo také létání, „kwon“ je pěst, nebo ruka a „do“ je umění nebo cesta).

V té době je generálu Choiovi teprve 37 let. Představením nového, moderního bojového umění se mu plní jeho jeden životní sen. Tím druhým je rozšířit výuku taekwonda nejen mimo armádu, ale také mimo území Koreje do celého světa tak, aby lidé především díky taekwondu zpětně poznávali také Koreu a celý korejský národ a nedovolili Koreu již nikdy okupovat Japonskem ani nikým jiným.

Proto začíná podnikat propagační a exhibiční cesty do zahraničí a všude kam zavítá jeho exhibiční tým si taekwon‑do ihned získává značnou popularitu, protože každý divák okamžitě vidí jeho funkčnost a praktickou použitelnost. Legendárními se staly také zápasy se zástupci jiných bojových umění, ve kterých za taekwon‑do nastupoval Park Jong-soo, přičemž nebyl nikdy poražen. Park Joong-soo ale občas v žertu tvrdí, že jednou proti němu jeden známý kickboxer nakonec odmítl nastoupit, takže nemůže tvrdit, že by nebyl nikdy poražen.

Mezi první země, kde se mimo jižní Koreu začíná taekwon‑do vyučovat, patří Vietnam a Malajsie. Aby se mohlo taekwon‑do dále volně šířit po celém světě, je 22. března 1966 v Soulu ustavena Mezinárodní federace taekwon‑do (ITF), jejímž smyslem je pomáhat přibližovat taekwon‑do lidem celého světa. Mimo to se také celosvětově sjednocují kritéria pro získávání žákovských a mistrovských technických stupňů, ujednocuje se výuka a nově je představena také možnost soutěžení v taekwondu. Generál Choi představuje 4 soutěžní disciplíny (technické sestavy, semikontaktní zápas, silové přerážení a speciální techniky), systém soutěžení a přesná pravidla.

Zakládajícím členy ITF byly jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. Během prvních tří let se pak tato organizace rozrůstá na 30 zemí, přičemž dnes je členem ITF již 128 zemí celého světa. Prezidentem ITF se stal samozřejmě generál Choi a zůstal jím až do své smrti v roce 2002.

Koncem 60. let se při návštěvě spojených států amerických setkává generál Choi mimo jiné i s tehdy ještě poměrně neznámým Bruce Leem v jeho restauraci, kde mu po zhlédnutí jeho dovedností uděluje čestný 1. dan.

Bohužel v roce 1972 je generál Choi společně s mnoha dalšími mistry taekwonda nucen odejít ze své rodné Koreje do trvalého exilu v Kanadě. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí byl předchozí státní převrat v jižní Koreji a pak především následné zavedení diktátorského režimu pomocí nové ústavy Jushin korejského prezidenta Park Chung-hia a jeho snaha o použití taekwonda jako politický nástroj k upevnění moci. S tím nemohl generál Choi souhlasit a proto raději odešel ze země.

Od té doby žije generál Choi trvale mimo území jižní Koreje, a to převážně v Kanadě. Také sídlo ITF se přesunulo, nejprve do Kanady a později do neutrálního Rakouska, aby se mohlo taekwon‑do bez problémů rozšiřovat také do zemí tehdejšího východního socialistického bloku.

Významným rokem v životě generála Choie se stává rok 1974, kdy se v kanadském Montrealu koná historicky první mistrovství světa v soutěžním taekwondu. Od té doby se takřka pravidelně jednou za dva roky pořádá mistrovství světa dospělých, později i mistrovství světa juniorů. Teprve nedávno k nim pak přibylo mistrovství světa veteránů, mezi které se řadí všichni studenti nad 40 let věku.

Dalším přelomovým rokem v životě generále Choie je rok 1983, kdy poprvé vydává knižně své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwonda. Ta obsahuje více jak 4.000 stran kompletních informací o taekwondu. Encyklopedie se dočkala několika reedicí po celém světě a dnes ji zná či přímo vlastní skoro každý skutečný student taekwonda.

V roce 1999 přijímá generál Choi svou poslední významnou funkci, když se stává prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her (IMGC). Tato celosvětová federace pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů z celého světa, přičemž jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění, což je obdoba známých olympijských her.

Při svých nesčetných cestách po celém světě generál Choi také několikrát oficiálně navštěvuje Českou republiku, když zde v letech 1994, 1996, 1998 a 1999 vždy osobně vede náročné třídenní mezinárodní technické semináře.

Bohužel pro všechny příznivce i studenty taekwonda generál Choi Hong‑hi 15. června 2002 ve věku 84 let náhle podlehl vážné nemoci, když ještě pár měsíců před svou smrtí vede osobně svůj poslední velký mezinárodní seminář ve Spojených státech amerických.

Podívejte se na vzpomínkový dokument Mezinárodní federace taekwonda (ITF), kde můžete nají také poslední slova, která generál Choi sdělil všem svým studentům jako svůj odkaz:

Také i na něm všem studentům mimo jiné připomínal, že celý svět se již velice dobře naučil techniku taekwonda, avšak mnozí stále ještě nerozumí, anebo nechtějí rozumět morální stránce taekwonda, které generál Choi shrnul do slibu a pěti hlavních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch (odvaha). Smyslem taekwonda tak není jen naučit se jeho techniku, ale také stát se lepším člověkem, který dokáže rozlišit dobro od zla, pravdu od lži a v případě potřeby je také ochoten a schopen dobro a pravdu bránit.

„Dnešní svět je zkorumpovaný a plný bláznů. O to více je potřeba taekwondu dobře porozumět po všech stránkách a vždy se chovat v souladu s danými zásadami,“ opakoval často generál Choi všem svým žákům.

V současné době se taekwon‑do vyučuje již ve více jak 145 zemích celého světa a patří jistě mezi jedno z nejpopulárnějších bojových umění na světě. To vše díky jednomu muži, který pro nás všechny taekwon‑do vytvořil a bez ohledu na rasu, vyznání, národnost, nebo ideologii ho po celý svůj život vyučoval po celém světě.

Více informací o generálovi Choi Hong‑hi můžete najít také na general.choi.cz.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI