Bulletin svazu

Aktuální informace k rozvolnění v systému PES na 3. stupeň od čtvrtka 3. 12. 2020

1. 12. 2020 Marek Lazor

Určitě jste již zachytili informaci, že od čtvrtku 3. 12. 2020 dojde konečně k rozvolnění aktuální situace v ČR za stupně 4 systému PES na stupeň číslo 3.

Pro naši činnost toto znamená:

a) je možno cvičit ve vnitřních prostorách v maximálním počtu 10 osob (včetně trenéra)

b) není dovolen přímý fyzický kontakt mezi cvičenci (trenér jen po nezbytně nutnou dobu např. při opravě techniky)

c) i při vlastním cvičení je povinnost po celou dobu u všech cvičenců i trenéra mít nasazenou roušku

d) je možno pořádat soutěže bez přítomnosti diváků, avšak opět všichni s rouškami i v době soutěže

Bohužel se Národní sportovní agentuře, ani nikomu jinému (ČUS, ČOV) nepodařilo vyjednat žádnou výjimku, jako v minulosti (bez roušky při tréninku) ani přepočet cvičenců na cvičební plochu, jako je tomu např. u obchodních center.

Podívejte se na matici opatření na obrázku, která se týká jen sportovní činnosti. Byla vytvořena 29. 11. 2020 na MZ, ale k dispozici ji uvolnili až dnes.

Včera večer ministr zdravotnictví sdělil (nevím zda úmyslně, či neúmyslně), že je mu naprosto jasné, že se v rouškách nedá sportovat, že toto opatření má minimalizovat cvičení ve vnitřních prostorách a tyto aktivity ještě nějakou dobu provozovat venku!

Dále podle informací NSA toto opatření vydrží nejméně do 12. prosince 2020, kdy má končit nouzový stav. Ministerstvo zdravotnictví však proti tomu dává informace, že do konce roku již žádná další rozvolňovací opatření nejsou pravděpodobná.

Svaz bude i nadále pokračovat v nedělních on-line trénincích, v neděli 6. 12. 2020 povede trénink Martin Svitek (5. dan), v neděli 13. 12. 2020 Radka Heydušková (5. dan) a v neděli 20. 12. 2020 chystáme společné on-line setkání pro všechny vedoucí škol a mezinárodní instruktory s velmistrem Hwang Ho‑jongem. Věřím, že se Vám toto svazové vysílání líbí a budete je propagovat mezi svými členy.

Jakmile se nám podaří získat jakoukoli novou, nejlépe pozitivní informaci, budeme Vás informovat.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI