Bulletin svazu

Charitativní kalendář s fotografiemi z letošního mistrovství světa v taekwondu ITF v bulharském Plovdivu

18. 12. 2019 Ondřej Vrábel

Škola Taekwon‑Do ITF Sonkal Praha připravila speciální charitativní kalendář s fotografiemi z letošního mistrovství světa v taekwondu ITF v bulharském Plovdivu.

Hlavním smyslem tohoto charitativního kalendáře je vybrat finanční prostředky na podporu léčby malého Maxíka (viz níže).

Na kalendáři se najde celá řada českých taekwondistů a taekwondistek, ale nezapomněli jsme při výběru ani na ty zahraniční.

Jak můžete pomoci?

A) Můžete si koupit charitativní kalendář. Jeho minimální cena je 200,- Kč. A proč minimální? Protože můžete dát samozřejmě více. Vše co za kalendáře utržíme, půjde výhradně na Maxíkův transparentní účet. Navíc všechny náklady na vlastní výrobu kalendářů nese škola Taekwon‑Do ITF Sonkal Praha.

Kalendáře Vám můžeme po objednávce předat na svazových akcích (semináře, soutěže, repre soustředění ap.)

B) Posláním jakékoli finanční částky přímo na Maxíkův transparentní účet u Fio banky a. s. č. ú. 2001585468/2010.

A proč vlastně pomáháme? Jedním důvodem je, že škola Sonkal je s osudem Maxika propojena přes dávné členství jeho maminky Anežky Rytinové. Druhým, ještě důležitějším důvodem ale je, že každý bojovník by měl mít především dobré SRDCE!

Proč pomáháme Maxíkovi?

Taekwon‑Do je bojové umění, Taekwon‑Do je životní cesta, Taekwon‑Do je rodina. Pokud se člověk jednou stane taekwondistou je jím navždy, a důležitým posláním bojovníka je nezapomenout na svou rodinu. Ani MY nezapomínáme a chceme tímto kalendářem pomoci Maxíkovi. V roce 2019 jsme se již jednou aktivně zapojili do pomoci formou finančních sbírek, protože léčba a zdravotní pomůcky jsou finančně velmi nákladné.

Kdo je Maxík?

Malý chlapeček, který trpí Spinální svalovou atrofii (SMA) v nejzávažnější formě, typu 1, jehož maminka v dětství cvičila úspěšně Taekwon‑Do.

Co je podstatou SMA?

Jedinci se spinální muskulární atrofií mají mutaci genu pro SMA, díky tomu netvoří dostatek proteinu (bílkoviny) SMA, který je nezbytný pro správnou funkci neuronů. Pokud neuronům tento protein chybí, dochází postupně k jejich zániku. Abychom mohli hýbat svaly, musíme vyslat signál z mozku právě pomocí neuronů, které pak pohyb svalů řídí. Pokud tyto neurony chybí, není možné svaly ovládat, a protože svaly není možné používat, dochází postupně k jejich ochabování a úbytku (atrofii). Dítě tak postupně ztrácí schopnost se pohybovat, ale i polykat či dýchat.

Další informace najdete na www.maxuvzivot.cz a www.facebook.com/maxuvzivot.

Ondřej Vrábel
vedoucí školy Taekwon‑Do ITF Sonkal
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI