Bulletin svazu

Mistrovství ČR KUP – 2024

17. 5. 2024 Jan Weidlich

O víkendu 11.–12. 5. se setkali, jako každoročně na jaře, držitelé žákovských technických stupňů KUP. Stejně jako v roce 2023 se na závody do středočeského Nymburka sjelo 22 výprav, počet závodníků přesáhl 280. Letošní závod se od loňského lišil již úvodem, kdy páteční vážení v místě konání závodu v zásadě nebylo, resp. bylo velmi stručné, protože oddíly využily možnost, nabídnutou oddělením rozhodčích, aby se závodníci vážili v časovém intervalu do 72 hodin před závodem. Certifikovaní rozhodčí a vážení v jednotlivých regionech tak výrazně přispělo k racionalizaci nákladů i času nejen u jednotlivých škol, ale i pro organizátory. Kompletní registrace již probíhala elektronicky, a to včetně následné porady koučů, která proběhla online. Během ní byli všichni seznámeni se slučováním, Jiří Teslík, jako vedoucí oddělení rozhodčích a výboru rozhodčích MČR KUP, připomněl některá specifika závodu a vypíchnul drobnosti z propozic. V pozdních večerních hodinách již byl k dispozici sobotní harmonogram, takže koučové i závodníci, ještě před zahájením závodu samotného, věděli, kdy přijde jejich hodina „H“ a na kterém ringu.

Sobotní ráno začalo poradou rozhodčích a v 8:50 se rozjely všechny ringy, kterých připravilo soutěžní oddělení, ve spolupráci s oddělením rozhodčích, šest, své disciplíny. Díky množství ringů a dostatečnému množství rozhodčích byl na stole odůvodněný předpoklad, že první závodní den skončí v brzkých odpoledních hodinách a všichni účastníci budou mít čas i na zasloužený odpočinek, procházku podél Labe nebo setkání s kamarády z jiných oddílů. Ráno tradičně začalo technickými sestavami nejmladších věkových skupin a na ringu č. 6 hned od rána začaly probíhat i speciální techniky, na které později navázalo silové přerážení seniorských závodníků. Speciální techniky a silové přerážení jsou vždy disciplínami, které jsou časově nejnáročnější, protože závodníci mají na svoji nominaci a závodní výkon poměrně široký časový slot. Velká část závodníků nechává tyto dvě disciplíny na poslední chvíli, resp. odkládá je po skončení technických sestav a sportovního boje, takže velmi často tento specifický ring končí poslední a soutěžní dny uzavírá – ne jinak tomu bylo i na ringu 6. Mezitím, cca od půl jedenácté, začaly postupně sportovní boje žáků a žákyň, závěr soutěžního dne pak patřil seniorským závodníkům. Sobotní část závodu vyvrcholila vyhlášením nejúspěšnějších mladších a starších žáků a žákyň a hned po nich následovali nejúspěšnější dospělí. A jak to vypadalo na stupních vítězů? Nejúspěšnější mladší žákyní byla vyhlášena Lenka Straková (Silla, 2–0–0) a po jejím boku stál na stupni nevyšším i Filip Koziar (F-M, 2–0–0). Starší žáky a žákyně opanovali Lucie Heydušková (Silla, 2–1–0) a Marek Šoukal (Koguryo, 2–1–0). Dospěláckou věkovou skupinu přesvědčivě vyhrála Šárka Třísková (Sonkal, 3–0–0) a vedle ní převzal pohár nejúspěšnějšího seniora Vít Michalek (F-M, 1–1–1). Ve chvíli, kdy končila sobotní část soutěže, koučové obdrželi do svých schránek i harmonogram na neděli a mohli tak začít s přípravou na další soutěžní den.

Neděle začala na všech rinzích s úderem deváté hodiny. Technické sestavy mladších i starších juniorů byly postupně od desáté hodiny vytěsňovány sportovními boji na rinzích 1–5. Na ringu č. 6, opět od ranních hodin, probíhala soutěž v tukgi, která skončila s mírným předstihem oproti harmonogramu. Pod taktovkou zkušeného Mistra Zbyňka Máchy, který průběžně vytěžoval závodníky, uvolněné z ostatních disciplín, tak na konci soutěžního dne byl ring č. 6 dokonce prvním ringem, který dokončil svoji část druhého soutěžního dne. Celý tým rozhodčích si zaslouží pochvalu za své výkony, ring č. 6 však chválíme extra – před nastoupenou jednotkou :-). Nedělní soutěžní den byl zpestřen návštěvou našeho pana Velmistra Hwang Ho Yonga, který oslavil během MČR KUP své narozeniny a poctil všechny závodící juniory (… a juniorky samozřejmě :-) ) svojí přítomností. Dovolíme si ještě jednou poblahopřát. Soutěžní neděle byla opět zakončena vyhlášením nejúspěšnějších juniorů a juniorek. Začněme mladšími – nejúspěšnější zástupkyní něžného pohlaví byla Sára Němcová (Tong il, 3–0–0) a po boku jí stanul Jan Sekera (Sonkal, 2–0–0), za starší věkovou kategorii si poháry nejúspěšnější starší juniorky/juniora převzali Anežka Bičíková (Sonkal, 2–1–0) a Frederik Žiga (Nomo, 1–1–1). Závěr soutěže patřil vyhlášení nejúspěšnějších škol, kde pořadí bylo následující: 1. místopatřilo škole Silla ze středočeského Kolína, 2. místo si odvezli bojovníci a bojovnice z Frýdku-Místku a 3. místo patřilo pražskému Sonkalu.

Co říci závěrem? Přestože počet výprav byl stejný jako v roce 2023, je velká škoda, že nedorazilo více škol. Zejména nás zarazila neúčast typicky závodních škol a škol, které mají větší množství členů, ale nedokáží nebo nechtějí spolupracovat na společných projektech typu MČR KUP. Bohužel tento přístup neprospívá zejména jejim členům, kteří přicházejí o možnost setkat se s konkurencí a dále růst, ale nejen jim. Neúčast širšího vzorku závodníků omezuje možnost získat bohatší zkušenost pro všechny, tedy nejen pro chybějící školy a jejich závodníky, ale i pro ty, kteří se závodů pravidelně účastní. Věříme, že příští rok bude na MČR KUP ještě více účastníků a oddíly se vypořádají i se změnami legislativy, které mnozí koučové a vedoucí podcenili, stejně jako čtení propozic, které ošetřují např. začátky porad koučů nebo upozorňují na změny v legislativě :-). Ale abychom nekončili výtkou a přidali něco pozitivního na závěr. Letos jsme se posunuli výrazně dále díky elektronizaci kroků před samotnou soutěží i v jejím průběhu, komfortu vážení v regionech, elektronické registraci a online formy porad koučů. Detailní harmonogramy, které více a více upřesňují informaci o průběhu závodních dní a poskytují tak koučům větší komfort a více času na přípravu závodníků a organizaci činností. Letos jsme dotestovali i harmonogramy pro jednotlivé školy, ve kterých mohou koučové vidět i časy nasazení svých závodníků (jmenovitě), spolu s rozpisy na jednotlivé ringy – obojí je již dostupné ve svazovém portálu, vždy u konkrétní soutěže. Tzn. koučové mohou všem závodníkům, s dostatečným předstihem, pomoci např. s barvou chráničů, časem nástupu na ring atd. Trenéři, rodiče a podporovatelé mohou dopředu analyzovat šanci na úspěch svých svěřenců a kamarádů (např. s využitím informací ze svazového žebříčku, který je aktualizován v průběhu celého roku) a přemýšlet o vhodné taktice. Do posledních řádků je nutné vtělit i poděkování celému organizačnímu týmu v čele s neúnavným Patrikem Kurtišem, soutěžnímu oddělení, IT podpoře, mediálnímu týmu za zajištění ONLINE přenosů a podporu na sociálních sítích, všem ostatním podporovatelům a v neposlední řadě i rodinám závodníků, bez jejichž významné a vytrvalé podpory bychom nemohli fungovat a přivádět tak skvělé závodníky na společné akce. Díky všem účastníkům a dotčeným a budeme se moc těšit na další MČR KUP – tentokrát s letopočtem 2025. Na shledanou na dalších akcích Českého svazu taekwon‑do ITF.

Jan Weidlich, 4. dan
vedoucí Propagačního oddělení

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI