Bulletin svazu

Oficiální výklad Českého svazu Taekwon‑Do ITF ke 2 usnesením Vlády ČR č. 995 a 996 z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

9. 10. 2020 Marek Lazor

Vážení vedoucí sdružených subjektů, členové svazu, zájemci o korejské umění sebeobrany taekwon‑do,

sdělujeme Vám touto cestou informace a oficiální výklad ke 2 mimořádným opatřením Vlády ČR č. 995 a č. 996 o přijetí krizového opatření z 8. října 2020.

A) Usnesení vlády ČR č. 995 z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020 (celé usnesení je v příloze)

Výtah z usnesení :

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II.

3. dále provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2,

II. omezuje… 2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,…

Z tohoto usnesení tedy jasně vyplývá, že až do neděle 11. října 2020 do 23:59 hodin můžete provozovat přípravu sportovců pro sportovní akce jako doposud, a to až do výše max. 130 osob venku i vevnitř.

Stejný názor má také oficiální stanovisko České unie sportu: https://www.cuscz.cz/novinky/covid-19-vykladoveho-stanovisko-v-navaznosti-na-usneseni-vlady.html

B) Usnesení vlády ČR č. 996 z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (celé usnesení je v příloze)

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti,… přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky

2. dále provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

Z tohoto usnesení tedy jasně vyplývá, že od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020 již není možné provozovat sportovní činnost na žádných vnitřních sportovištích, protože ty nesmí být v provozu.

Možné je v tomto období provozovat hromadné akce (tedy i sportovat) v počtu do 20 osob pouze ve venkovních prostorách, případně hromadné akce v počtu do 10 osob pouze v povolených vnitřních prostorách (sportoviště se provozovat nesmí). Lze tedy např. uspořádat vnitřní setkání do 10 osob např. ve třídě a mít společnou přednášku (odstup 2 metry musí být zachován).

Stejný názor má Pražská tělovýchovná unie ČUS: http://www.ptupraha.cz/2020/10/dve-faze-novych-vladnich-opatreni/

Stejný názor má také Český svaz juda a další: https://www.czechjudo.org/stop

Pro příštích 14 dnů je tak tedy prakticky jediná možnost, jak pokračovat v tréninku taekwonda, pořádat tréninkové jednotky v počtu do 20 osob venku (od pondělí 12. 10. 2020 již není třeba rozlišovat na registrované sportovce a neregistrované). Soutěžní akce v tomto období nelze pořádat vůbec. Technické semináře pouze venku a v počtu do max. 20 osob.

Děkuji za vzetí těchto informací na vědomí.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI