Bulletin svazu

Ondřej Vrábel, nový držitel 7. danu v taekwondu ITF a titulu mistr

24. 9. 2020 Marek Lazor

Ve středu 16. září 2020 složil v Praze úspěšně zkoušku na 7. dan v taekwondu ITF vedoucí školy a hlavní trenér školy taekwonda ITF Sonkal, Ondřej Vrábel (*1975), čímž se stal také držitelem titulu „mistr“.

Podle pravidel ITF se tato zkouška měla uskutečnit na mezinárodní akci ITF (mistrovství světa, světový pohár apod.), avšak kvůli stále probíhající koronavirové krizi a nemožnosti volného cestování, udělilo vedení ITF v letošním roce všem výjimku a tyto zkoušky mohly být vykonány v domovských zemích před pověřeným velmistrem taekwonda, tedy držitelem nejvyššího 9. danu.

Nejprve tak získal povolení zkoušku vykonat Ondřej Vrábel a následně pak byl určen zkušebním komisařem náš velmistr Hwang Ho‑jong. Ve zkušební komisi jako přísedící dále zasedli osobně všichni čeští mistři taekwonda, tedy MUDr. Rostislav Kaňka (7. dan), Martin Zámečník (7. dan) a Petr Poklop (7. dan)

Po úspěšném složení zkoušky na 7. dan se stal Ondřej Vrábel oficiálně mistrem taekwonda a může tak používat prestižní korejský titul sahjon. Ondřej je v pořadí čtvrtým českým studentem, který dosáhl v naší mezinárodní federaci ITF technického stupně 7. dan.

Ondřej Vrábel cvičí taekwon‑do ITF od roku 1992, kdy začínal nejprve ve škole Taekwon‑Do ITF Kerberos v Praze Řepích. Zde cvičil až do roku 1997. V roce 1998 spoluzaložil novou školu Taekwon‑Do ITF, a to Sonkal Praha.

V této škole působí až dodnes, přičemž od roku 2011 zde působí jako vedoucí školy a hlavní trenér. Tato škola patří dlouhodobě k největším a sportovně nejúspěšnějším školám taekwonda ITF v České republice.

Zkoušku na 1. dan, tedy na první černý pás, Ondřej úspěšně složil v roce 1996 s certifikátem č. CZ-1–97, tedy ve svých 21 letech.

V letech 2000 až 2019 působil mimo jiné v roli mezinárodního rozhodčího a za Českou republiku se účastnil většiny mistrovství Evropy i světa v taekwondu ITF.

V minulosti zastával také řadu významných svazových funkcí, v letech 2007 až 2016 byl členem Rady svazu, což je nejvyšší vedení svazu, kde působil v letech 2010 až 2017 v roli vedoucího soutěžního oddělení. V letech 2006 až 2019 byl také členem oddělení rozhodčích svazu a v letech 2017 až 2020 působil v revizní komisi svazu.

Již od roku 2000 jsou členové školy Sonkal nepřetržitě také členy státní reprezentace České republiky v taekwondu ITF, přičemž se zasloužili o mnohé vynikající individuální světové výsledky, jako např. Barbora Sýkorová (juniorská mistryně světa 2002, Portoriko), Jiří Novák a Tereza Štekerová (juniorští mistři světa 2016, Itálie), Tereza Štekerová (seniorská mistryně světa 2019, Bulharsko).

Ještě větší je výčet mistrů Evropy v taekwondu ITF, členů školy Sonkal – Barbora Sýkorová (2004, Bulharsko), Linda Deutschová (2006 až 2008), Kristýna Hudková (2010 i 2011), Jiří Huml (2013, Slovinsko), Jiří Novák (2015 i 2016) nebo Tereza Štekerová (2015 až 2019).

V letech 2002 – 2010 Ondřej společně s Pavelm Barešem připravil, nafotil a následně vytvořil stále unikátní systém výuky technických sestav sestav, který je od samého počátku zdarma k dispozici všem zájemcům na internetových stránkách www.sonkal.cz

Postupně zde byly přidány videa sestav od Saju Jirugi až po Ge-Baek tul (na 2. dan). V roce 2018 začala práce na kompletním přefocení celé výukové sekce a byly připraveny data pro zcela novou aplikaci pro mobilní platformu Android. V roce 2020 byla tato aplikace zveřejněna, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. V roce 2018 až 2020 došlo k natočení a následné publikaci videí sestav Saju Jirugi až Choi-Yong (včetně bočního a horního pohledu) a celého systému krokového matsogi. Aktuálně čeká na publikaci nová verze, která obsahuje rovněž ruskou a španělskou jazykovou mutaci. V přípravě je aplikace pro platformu iOS.

Od roku 2002 se Ondřej také podílel na vývoji nového systému elektronického bodování sportovního boje. Následně v roce 2003 byl tento systém zaveden do pravidelného používání na soutěžích Českého svazu Taekwon‑Do ITF a nahradil tak bodování na papírech.

V roce 2012 pokračoval vývoj dále a nová verze již byla postavena na platformě cenově dostupných tabletů s OS Android a přibylo rozšíření funkcionalit o bodování technických sestav jednotlivců, týmů a sebeobrany. Od roku 2015 pak ve spolupráci s Jakubem Geyerem byla připravena zcela nová verze elektronického bodování, která se používá dnes na všech svazových soutěžích.

Od roku 2000 pořádá Ondřej Vrábel se svou školou Sonkal pražské regionální soutěže, které se následně změnily na známý Sonkal OPEN, který byl před 5 lety doplněn o Vánoční turnaj Ataxon OPEN. Průběžně se podílel nebo i stále podílí Ondřej na organizaci soutěží Vánočního poháru mládeže školy Naeryo chagi, Nitra Cupu na Slovensku, Brno Team open a Třeboň Open.

Přejeme Ondřejovi hodně sil v jeho další práci, a to nejen pro české taekwon‑do.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI