Bulletin svazu

Proběhla řádná volební Členská schůze Českého svazu taekwon‑do ITF 2020

23. 6. 2020 Marek Lazor

V sobotu 20. června 2020 se od 10:00 hodin uskutečnila ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem řádná volební členská schůze Českého svazu taekwon‑do ITF.

Členské schůze se osobně zúčastnilo, případně bylo pověřeno plnou mocí, celkem 34 zástupců sdružených subjektů svazu z celkového počtu 38 a 4 hosté. Části členské schůze se pak také osobně účastnil korejský velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan).

Členská schůze po úvodních procedurách postupně schválila program schůze, výroční zprávu svazu za rok 2019, jejíž součástí byla také zpráva o hospodaření svazu za rok 2019. dále vzala na vědomí zprávy Revizní i Disciplinární komise svazu.

Protože skončilo čtyřleté volební období volených orgánů svazu, bylo nutno postupně také odvolit nové složení čtyř volených orgánů.

Jako první proběhla volba prezidenta svazu. Zde přijal kandidaturu pouze dosavadní prezident svazu, Ing. Marek Lazor (5. dan).

Tan krátce nastínil svůj plán práce pro následující volební období, ve kterém nechyběla další spolupráce svazu s korejským velmistrem Hwang Ho‑jongem, ambice ohledně nárůstu členské základny i sdružených subjektů svazu, další profesionalizace svazu a jeho práce, revize stanov svazu i diskuze ohledne změny názvu svazu, revize STM projektu i vzhledem k dočerpání dotace ČOV, revize zdravotních prohlídek i antidopingové činnosti vzhledem k aktuálním aktivitám v ITF, hledání investičních příležitostí, nabídka spolupráce EITF, a to podobně jako v ITF především v propagační oblasti a nakonec ambice na znovu pořádání Mistrovství Evropy v taekwondu ITF, pravděpodobně v roce 2023.

Po nastínění volebního programu pro následující období bylo přistoupeno k volbě, ve které byl stávající prezident úspěšný a velkou většinou obhájil svou pozici i pro následující volební období 2020 až 2024.

Prezidentem Českého svazu taekwon‑do ITF pro volební období 2020 až 2024 byl zvolen Ing. Marek Lazor (5. dan).

Následně prezident svazu dle stanov svazu představil návrh na složení nejvyššího mimo volebního orgánu svazu, a to členy Rady svazu. Zde kandidoval stejný pětičlenný tým, který vedl svaz již v minulém volebním období 2016 až 2020. Také toto složení bylo ve volbě úspěšné a velkou většinou obhájili svou pozici.

Členy Rady Českého svazu taekwon‑do ITF pro volební období 2020 až 2024 byli zvoleni Ing. Petr Pařík, Ph.D. (5. dan), Jaroslav Vomáčka (5. dan), Bc. Jiří Teslík (5. dan), Jan Weidlich (4. dan) a Ing. Kamil Šamal (2. dan).

Jako třetí orgán svazu byla na této volební schůzi volena Revizní komise svazu. Také zde nedošlo k velkým změnám, pouze se snížil počet komise ze stávajících 6 členů na povinné 3. Předpokládáme proto, že zda dojde v příštím roce k dovolbě. I tito kandidáti byli při volbě úspěšní a byli velkou většinou znovu zvoleni.

Členy Revizní komise Českého svazu taekwon‑do ITF pro volební období 2020 až 2024 byli zvoleni mistr Martin Zámečník (7. dan), Michal Bor (5. dan) a Ing. Filip Gavlas, DiS. (3. dan). Předsedou Revizní komise svazu byl jejími členy zvolen stávající mistr Martin Zámečník.

Jako poslední, čtvrtý orgán svazu byla na této volební schůzi volena Disciplinární komise svazu. Také zde nedošlo k velkým změnám, pouze došlo k obměně jednoho člena komise. I tito kandidáti byli při volbě úspěšní a byli velkou většinou zvoleni.

Členy Disciplinární komise Českého svazu taekwon‑do ITF pro volební období 2020 až 2024 byli zvoleni Petr Smejkal (5. dan), Mgr. Martin Svitek (5. dan), PhDr. Zdeněk Rubeš (5. dan), Kamil Tihelka (4. dan) a nově Lukáš Martiník (4. dan). Předsedou Disciplinární komise svazu byl jejími členy zvolen stávající Petr Smejkal.

Po úspěšných volbách do všech volených orgánů svazu byl diskutován návrh rozpočtu svazu pro rok 2020, který byl také schválen.

V závěru členské schůze hlasovali všichni přítomní delegáti o celkovém usnesení této řádné volební členské schůze Českého svazu taekwon‑do ITF, čímž potvrdili všechna hlasování i další informace, které byly součástí této schůze. Usnesení bude po řádném ověření umístěno do spolkového rejstříku.

Děkujeme všem za účast na této volební schůzi svazu i za veřejně projevenou důvěru při hlasování.

Věříme, že Vás vedení svazu nezklame ani v tomto období, společně se nám podaří naplnit co nejvíce volebních předsevzetí a samozřejmě uvítáme jak nové návrhy na zlepšení svazové činnosti, tak i Vaši pomoc při jejich realizaci.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI