Bulletin svazu

Usnesení Vlády ČR č. 490 o rozvolnění stávajících omezujících podmínek od pondělí 11. května 2020, až 100 osob na sportovní akci

1. 5. 2020 Marek Lazor

Vláda České republiky vydala ve čtvrtek 30. dubna 2020 mimo jiné také usnesení č. 490 o přijetí krizového opatření, které řeší také sportování na venkovních i vnitřních sportovištích, a to od pondělí 11. května 2020.

Výběr z vládního usnesení:

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.

IV. nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny
  • umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Vzhledem k tomu, že jsou všichni členové Českého svazu taekwon‑do ITF vedení v rejstříku sportovců MŠMT ČR, můžeme tuto část vládního usnesení aplikovat na všechny naše členy a naše aktivity.

Pokud se vám tedy podaří zajistit dodržování všech výše uvedených pravidel, můžete od 11. května 2020 organizovat tréninkové jednotky (ne soustředění s ubytováním a stravou) až do počtu 100 osob na jednom sportovišti.

Platí rozestup mezi sportujícími sportovci a ostatními osobami (trenér, rozhodčí, rodiče, diváci ap.) minimálně 2 metry.

Podle tohoto výkladu je tak možné cvičit také i taekwon‑do bez omezení, avšak doporučuji postupovat obezřetně a s případným sportovním kontaktem (např. matsogi) mezi taekwondisty postupovat opatrně.

Děkujeme za vzetí těchto informací na vědomí.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI