Bulletin svazu

Už jste vyzkoušeli korejské taekwon‑do?

3. 9. 2020 Marek Lazor

Navštivte v průběhu měsíce září 2020 nebo i později kteroukoli z 38 škol sdružených v Českém svazu Taekwon‑Do ITF a začněte společně s námi cvičit na jednom z více jak 180 místech po celé České republice moderní korejské umění sebeobrany, které zná celý svět pod názvem taekwon‑do.

Taekwon‑do jako zcela nové, moderní umění sebeobrany bylo světové veřejnosti představeno poprvé v dubnu roku 1955 svým tvůrcem, korejským generálem Choiem Hong‑hi. Taekwon‑do si ihned po svém představení začalo získávat nejen v Koreji, ale po celém světě velkou řadu příznivců, protože jeho funkčnost a použitelnost byla nepřehlédnutelná.

Záměrem Generála Choie bylo vytvořit nejdokonalejší bojové umění na světě a nedovolit už nikdy a nikomu okupovat Koreu. Proto zdokonalil mnohé již známé techniky, případně vytvořil techniky zcela nové včetně unikátního pohybu v nich. A to vše na základě znalostí posledních poznatků moderní vědy, především pak fyziky.

Zpočátku bylo taekwon‑do určeno pouze pro výuku korejských ozbrojených sil, později se jej po dohodě začali učit i ozbrojené síly dalších spřátelených zemí jako Malajsie, Vietnam, USA a další. Nakonec byla umožněna výuka také civilním osobám celého světa bez rozdílu.

Taekwon‑do, které bylo vytvořeno především jako sebeobranné umění, je dnes typické díky unikátní teorii síly svou velkou silou v technice a obrovským množstvím technik jak rukou, tak i nohou. Všechny techniky jsou přesně popsány ve velké patnáctidílné encyklopedii taekwonda. Je proto přirozené, že se mnoho jiných bojových umění později naopak inspirovalo ve své výuce právě taekwondem, jak mimo jiné například ve své knize o karate napsal již před třiceti lety známý slovenský spisovatel a karatista František Šebej. Generála Choie toto napodobování částečně také těšilo, protože to svědčilo o tom, že je taekwon‑do zřejmě dost dobré, když stojí za to jej napodobovat a inspirovat se ním.

V roce 1966 se již taekwon‑do cvičilo v tolika zemích, že bylo potřeba výuku řídit pomoci mezinárodní organizace. Proto stejného roku vzniká v Soulu Mezinárodní federace taekwonda (ITF) jejímž prvním prezidentem se stává právě generál Choi Hong‑hi. V roce 1972 se však generál Choi na základě pokračujícího politického převratu v jižní Koreji a zavedení diktátorského režimu prezidenta Parka Chung-hie rozhodl odejít ze své rodné země a začít nový život v Kanadě. Své originální taekwon‑do si vzal samozřejmě sebou, aby jej mohl i nadále vyučovat po celém světě.

Taekwon‑do v České republice

V České republice se začalo originální taekwon‑do vyučovat neoficiálně na jaře 1987 v Českých Budějovicích pod vedením instruktorů taekwonda z Jugoslávie. Avšak hned na podzim stejného roku již oficiálně, když zde po sérii korejských exhibic a po dohodě s českou stranou (Pražským svazem Karate) začal trvale působit korejský instruktor Hwang Ho‑jong. Do dnešních dnů cvičilo taekwon‑do ITF aktivně v České republice již více jak 29 000 českých studentů, přičemž více jak 950 z nich získalo v tomto moderním umění sebeobrany černý pás.

Taekwon‑do dnes nabízí všem zájemcům velice různorodé cvičení i zábavu, kde si každý bez rozdílu věku i pohlaví může najít to, co se mu bude líbit a cvičit nejlépe. Taekwon‑do Vám pomůže najít si nové kamarády nejen v České republice, ale po celém světě, naučí Vás používat celé své tělo, trvale Vám zvýší kondici, a tím si tak jistě následně zvýšíte i své zdravé sebevědomí.

Výchova s přidanou hodnotou

Obrovskou přidanou hodnotou cvičení taekwonda je celoživotní výuka morálních principů, které nám zde zanechal generál Choi. Ty obsahuje především slib taekwonda a 5 zásad taekwonda. Smyslem je, aby taekwon‑do a všichni jeho instruktoři učili nejen techniku taekwonda, ale také všechny studenty vychovávali tak, aby se stali lepšími lidmi. Každý student taekwonda tak nejenže zná těchto 5 základních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch, ale snaží se jimi také po celý život vést.

V taekwondu mohou na jedné straně vedle sebe trénovat mladí studenti společně s těmi staršími, muži se ženami, ale na straně druhé si můžete taekwon‑do zacvičit podle situace i zcela sami. Ke zvládnutí všech technik je potřeba mnoha a mnoha let tréninku, takže Vás brzy nepřestane bavit a stále v něm můžete najít nové věci. I proto se v taekwondu stává opravdovým mistrem až student, který složí zkoušku na 7. dan. Tato cesta je často dlouhá 30 i více let.

Všechny studenty v České republice může těšit, že se mohou učit taekwon‑do u skutečného originálu, a to přímo u korejského velmistra, prof. Hwang Ho‑jonga (9. dan), který je dnes mimo jiné také hlavním technickým instruktorem celé Mezinárodní federace taekwonda. Každý člen Českého svazu Taekwon‑Do ITF s vyšším technickým stupněm (od 2. kupu) se tak může pravidelně každý měsíc zúčastnit svého regionálního technického semináře, který vede osobně velmistr Hwang, případně jím pověřený mezinárodní instruktor (min. 4. dan).

Někteří studenti, čeští pionýři taekwonda, takto pravidelně na těchto seminářích i trénincích cvičí již 33 let a dnes jsou držiteli 7. danu, což je zatím nejvyšší technický stupeň v taekwondu, který dokázal český student získat!

Soutěže v taekwondu

Protože jsou lidé ze své podstaty od přírody tvorové soutěživí, existuje také v taekwondu celá řada regionálních, národních i mezinárodních soutěží, a to hned v několika, často unikátních, disciplínách (technické sestavy, sportovní boj, speciální techniky, silové přerážení a sebeobrana). Zde si může každý otestovat, jak si stojí v porovnání s ostatními.

Pro mladší talentované studenty provozuje Český svaz Taekwon‑Do ITF šest regionálních středisek talentované mládeže, kde může každý rok více jak 250 vybraných talentů do osmnácti let z celé České republiky dále rozvíjet svůj talent. Ti nejlepší pak mohou dostat pozvánku do státní reprezentace České republiky a reprezentovat tak naší republiku na každoročních Mistrovstvích Evropy, nebo jednou za dva roky na Mistrovství světa.

Musíme zde také zdůraznit, že se Česká republika těchto mistrovství nejezdí pouze zúčastnit, ale patří dlouhodobě mezi 5 nejúspěšnějších zemí jak v Evropě, tak i na světě. Prakticky z každého mistrovství přivážejí čeští reprezentanti zlaté medaile.

Na nic už tedy nečekejte a začněte s námi právě teď cvičit na jednom z více jak 180 míst po celé České republice moderní umění sebeobrany taekwon‑do, které nám zde zanechal korejský generál Choi Hong‑hi.

Uvidíme se na tréninku!

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI