Bulletin svazu

V pondělí, 9. 11. 2020, si připomínáme 102. narozeniny generála Choi Hong‑hi, tvůrce taekwonda

8. 11. 2020 Marek Lazor

V pondělí, 9. listopadu 2020, by oslavil své 102. narozeniny korejský generál Choi Hong‑hi a legendární tvůrce moderního umění sebeobrany – korejského taekwonda.

Připomeňme si zde proto alespoň pár zásadních okamžiků z bohatého života generála Choie:

Choi Hong‑hi se narodil se 9. listopadu 1918 západního kalendáře v malé korejské vesnici na severu země. V té době byla Korea dlouhá léta okupována Japonskem, což nesli všichni Korejci velice těžce.

Choi již jako velice mladý aktivně bojoval za osamostatnění Koreje, zač byl také vyloučen ze školy. Později ve svých 19-ti letech odjel do Japonska, aby zde se svými vrstevníky studoval na univerzitě.

Zde se setkal s japonským bojovým uměním karate, kterému se několik let věnoval pod přímým dohledem zakladatele stylu shotokan, mistrem G. Funagoshim. Pod jeho vedením získal II. dan.

V Japonsku jej také zastihla 2. světová válka, ve které byl jako Korejec donucen bojovat v japonské armádě. Z ní zakrátko společně s několika dalšími korejskými přáteli dezertoval, nicméně byli všichni posléze zajati a následně odsouzeni k smrti. Pouhé tři dny před popravou však Japonsko kapitulovalo, což mu jistě zachránilo život.

Ihned po skončení 2. světové války se vydal Choi do Soulu, kde s pomocí americké armády stal u zrodu právoplatné korejské armády.

Vzhledem ke svým znalostem karate (korejsky tang-soo) a korejského taek-kyon od počátku prosazoval zařazení výcviku bojového umění i v armádě. Avšak svědomí a hrdost mu nedovolovalo vyučovat v Koreji japonské bojové umění, neboť Japonsko jeho zemi tak dlouho a tak krutě utiskovalo.

Proto začal na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci tvořit umění zcela nové, vhodné pro korejské vojáky.

V červnu 1949 dostal Choi rozkaz studovat vojenskou školu pro pokročilé ve Spojených státech. Po jejím ukončení se vrátil zpět do Soulu, kde jej také zastihla Korejská válka (1950–53). Během ní se stal Choi generálem jihokorejské armády.

Po jejím skončení se v září 1953 stal zakladatelem 29. pěchotní divize, která byla později známá jako „pěstní divize“. Kombinací vojenského drilu s výcvikem bojových umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci byli připraveni bojovat jak se zbraněmi, tak i bez nich.

Základy nového bojového (válečnického) umění Choi dokončil po 9-ti leté práci v roce 1954. Za tu dobu se však již značně odlišilo od japonského karate i korejského tang-soo a taek-kyon. Proto generál Choi navrhl pro toto bojové umění zcela nový název.

Památného dne 11. dubna 1955 jej tak v Soulu představil světové veřejnosti jako taekwon‑do. V té době bylo generálu Choiovi teprve 37 let.

Následně v roce 1959 sdružil 6 největších korejských škol bojových umění do jedné národní organizace, Korejského svazu taekwon‑do. Stal se také jejím prvním prezidentem.

Generál Choi měl vždy veliké přání, aby se jeho taekwon‑do začalo vyučovat i mimo armádu a také mimo území Koreje. Proto velice často podnikal propagační cesty do zahraničí a všude kde přijel, si taekwon‑do ihned získávalo značnou popularitu. Je zajímavé, že jednou z prvních zemí, kde se začalo taekwon‑do vyučovat bylo i tehdejší západní Německo.

Aby se mohlo taekwon‑do dále volně šířit po celém světě byla 22. března 1966 v Soulu založena Mezinárodní federace Taekwon‑Do (ITF), jejímž smyslem je přibližovat taekwon‑do jako moderní umění sebeobrany lidem celého světa. Zároveň byl vytvořen jednotný systém soutěží s přesnými pravidly i disciplínami a ujednotila se také kritéria pro získávání žákovských a mistrovských stupňů.

Zakládajícími členy byli jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Západní Německo, Spojené státy americké, Turecko, Itálie a Egypt.

Organizace se jen během prvních dvou let rozrostla na třicet zemí. Prezidentem ITF se stal generál Choi Hong Hi.

Koncem 60. let se při návštěvě Spojených států setkal generál Choi s tehdy ještě poměrně neznámým Bruce Leem v jeho restauraci, kde mu generál Choi udělil čestný I. Dan.

Bohužel v roce 1972 byl generál Choi společně s mnoha svými mistry nucen odejít ze své rodné Koreje do exilu v Kanadě. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí byl nátlak úřadu jihokorejského prezidenta Park Chung Hi, směřujícího do přetvoření taekwonda na politický nástroj, s čímž generál Choi naprosto nesouhlasil. Jeho myšlenka byla, že taekwon‑Do je pro každého bez rozdílu a bez podmínek.

Od té doby žil generál Choi mimo Koreu. Sídlo ITF se přesunulo nejprve do Kanady a později do neutrálního Rakouska.

Další etapou ve vývoji taekwonda ITF byl rok 1974, kde se v kanadském Montrealu konalo 1. sportovní mistrovství světa v taekwondu.

V roce 1980 navštívil generál Choi poprvé od svého odchodu do Japonska v roce 1937 také Severní Koreu, aby i v této zemi představil taekwon‑do.

Přelomovým rokem v životě generála Choie byl jistě rok 1983, kdy poprvé vydal své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwonda, která obsahuje více jak 4.000 stran informací. Tato encyklopedie se dočkala několika reedicí a dnes jí zná skoro každý student taekwonda.

V září 1999 se stal generál Choi prezidentem nově vytvořené Mezinárodní federace IMAC (International Martial Arts Comity), která sdružuje všechna významná bojová umění z celého světa.

Bohužel 15. června 2002 generál Choi Hong‑hi v korejském Pyongyangu ve věku nedožitých 84 let po nemoci zemřel.

Více informací pak můžete najít na http://general.choi.cz.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI