Bulletin svazu

Výsledky zkoušek na technické stupně dan

8. 8. 2022 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF uspořádalo v neděli 7. srpna 2022 ve Voticích svazové celorepublikové zkoušky na technické stupně dan. Zázemí pro zkoušky – novou prostornou halu TKD Centra Beztahov – poskytl klub Gebaek Hosinsool, kterému tímto děkujeme.

Zkoušky proběhly před kompletní zkušební komisí svazu, ve které zasedli velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan, předseda), mistr MUDr. Rostislav Kaňka (8. dan), mistr Martin Zámečník (7. dan) a mistr Ing. Milan Prokeš (7. dan). Svaz zastupoval viceprezident Českého svazu taekwon‑do ITF a vedoucí technického oddělení svazu Ing. Petr Pařík, Ph.D. (6. dan).

Vzhledem k velkému počtu kandidátů upravila zkušební komise organizaci zkoušek na technické stupně 1. až 3. dan ad hoc, aby bylo možné všechny kandidáty vyzkoušet v rozumném časovém horizontu. Celkem bylo vyzkoušeno 38 kandidátů na 1. až 3. dan, 4 kandidáti na 4. dan a 4 kandidáti na 6. dan, přičemž všichni zkoušku složili úspěšně. Dva z kandidátů, Artem Hetman a Petra Heydušková, obdrželi za svůj výkon výjimečně vysoké hodnocení 68 bodů. Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení pod článkem.

Všichni kandidáti obdrželi od svazu jako dárek černý pás a kandidáti s hodnocením 66 bodů a vyšším byli navíc odměněni svazovou kravatou. Připomínáme, že nové technické stupně budou platné až od okamžiku, kdy budou svazu doručeny certifikáty z ústředí ITF (sledujte Databázi danů).

Všem úspěšným kandidátům gratulujeme a těšíme se na další společnou účast na svazových akcích.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
viceprezident Českého svazu taekwon‑do ITF

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI