Bulletin svazu

Výsledky zkoušek na technické stupně dan

29. 5. 2023 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF uspořádalo v neděli 27. května 2023 ve Wellness hotelu Step v Praze celorepublikové zkoušky na technické stupně dan, na závěr víkendového Mezinárodního technického semináře ITF.

Zkoušky proběhly před zkušební komisí svazu, ve které zasedli velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan, předseda), mistr MUDr. Rostislav Kaňka (8. dan), mistr Martin Zámečník (7. dan) a mistr Ing. Milan Prokeš (7. dan). Svaz zastupoval prezident svazu Ing. Petr Pařík, Ph.D. (6. dan). Za stolem komise rovněž usedli jako hosté velmistr Wayne Brown (9. dan), prezident anglického svazu taekwonda BTF, a mistr Sławomir Gruszczynski (8. dan), prezident polského svazu taekwonda.

Celkem bylo vyzkoušeno 7 kandidátů na 1. a 2. dan (jeden z Polska) a 3 kandidáti na 4. a 5. dan, přičemž všichni kandidáti zkoušku složili úspěšně. Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení pod článkem.

Na závěr proběhla na speciální povolení ITF celkově již osmá zkouška na technický stupeň 7. dan v Česku, kterou úspěšně složil Petr Smejkal, vedoucí klubu Toigae, a který tak bude po převzetí certifikátu oprávněn používat prestižní titul mistr.

Kandidáti s nadprůměrným celkovým hodnocením alespoň 66 bodů byli odměněni svazovou kravatou. Připomínáme, že nové technické stupně budou platné až od okamžiku, kdy budou svazu doručeny certifikáty z ústředí ITF (sledujte Databázi danů). Spolu s certifikátem také obdrží každý kandidát od svazu jako dárek černý pás.

Všem úspěšným kandidátům gratulujeme a těšíme se na další společnou účast na svazových akcích.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI