Bulletin svazu

Výsledky zkoušek na technické stupně dan

8. 8. 2023 David Chlebek

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF uspořádalo v neděli 6. srpna 2023 ve Voticích celorepublikové zkoušky na technické stupně dan. Zázemí pro zkoušky, prostornou halu TKD centra Beztahov, poskytl klub Gebaek Hosinsool, kterému tímto děkujeme.

Zkoušky proběhly před kompletní Zkušební komisí svazu, ve které zasedli velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan, předseda), mistr MUDr. Rostislav Kaňka (8. dan), mistr Martin Zámečník (7. dan) a mistr Ing. Milan Prokeš (7. dan). Za stolem komise rovněž usedli jako hosté velmistr Wayne Brown (9. dan), prezident britského svazu TKD ITF, a Ing. Petr Pařík, Ph.D. (6. dan), prezident českého svazu TKD ITF.

Celkem bylo vyzkoušeno 24 kandidátů na 1. až 3. dan a 1 kandidát na 4. dan, přičemž všichni kandidáti zkoušku složili úspěšně. Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení pod článkem.

Kandidáti s nadprůměrným celkovým hodnocením alespoň 66 bodů byli odměněni svazovou kravatou. Připomínáme, že nové technické stupně budou platné až od okamžiku, kdy budou svazu doručeny certifikáty z ústředí ITF (sledujte Databázi danů). Spolu s certifikátem také obdrží každý kandidát od svazu jako dárek černý pás.

Všem úspěšným kandidátům gratulujeme a těšíme se na další společnou účast na svazových akcích.

MUDr. David Chlebek
Technické oddělení

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI