Bulletin svazu

Výsledky zkoušek na technické stupně dan

3. 6. 2024 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF uspořádalo v neděli 2. června 2024 na konci mezinárodního technického semináře v Praze celorepublikové zkoušky na technické stupně dan.

Zkoušky proběhly před kompletní zkušební komisí svazu, ve které zasedli velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan, předseda), mistr MUDr. Rostislav Kaňka (8. dan), mistr Martin Zámečník (7. dan) a mistr Milan Prokeš (7. dan). Za stolem komise rovněž usedl prezident svazu Ing. Petr Pařík, Ph.D. (6. dan) a jako čestný host prezident anglického svazu BTF velmistr Wayne Brown (9.dan).

Celkem byli vyzkoušeni 4 kandidáti na 1. až 3. dan (národní zkoušky) a 2 kandidáti na 4. dan (mezinárodní zkoušky), přičemž všichni kandidáti zkoušku složili úspěšně. Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení pod článkem.

Tentokrát byla za svůj vynikající výkon (celkové hodnocení 66 bodů a více) odměněna svazovou kravatou jako jediná kandidátka na 3. dan Petra Jíchová. Připomínáme, že nové technické stupně budou platné až od okamžiku, kdy budou svazu doručeny certifikáty z ústředí ITF (sledujte Databázi danů). Spolu s certifikátem také obdrží každý kandidát od svazu jako dárek vyšívaný černý pás.

Všem úspěšným kandidátům gratulujeme a těšíme se na další společnou účast na svazových akcích.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI