Formuláře a informace

V případě dotazů kontaktujte příslušné oddělení svazu.

Sekretariát

Kluby a členové
 • Informační systém svazu (Portál členů) 21.09.2021 WWW
 • Žádost o vystavení mezinárodního členského průkazu ITF (Booklet) 28.01.2022 WWW
 • Pokyny pro platby 06.12.2021 PDF
 • Informace o pojištění odpovědnosti trenérů a nahlášení pojistné události 01.01.2017 WWW
 • Informace o úrazovém pojištění členů a nahlášení pojistné události 04.02.2019 WWW

Soutěžní oddělení

Soutěže
 • Registrace na soutěže 17.09.2021 WWW
 • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky do 18 let 06.09.2010 PDF
 • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky nad 18 let 06.09.2010 PDF
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 16.04.2014 PDF
 • Žádost o příspěvek na dopravu 06.09.2010 DOC
 • Žádost o hostování 28.01.2022 WWW
 • Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou soutěž – kontaktujte Soutěžní oddělení
 • Protokol vyhodnocení soutěže 14.01.2021 XLSX

Oddělení rozhodčích

Rozhodčí
 • Žádost o vystavení národní licence rozhodčího – kontaktujte Oddělení rozhodčích
 • Žádost o vystavení mezinárodní licence rozhodčího (anglicky) 07.03.2018 DOC

Technické oddělení

Technické stupně kup
 • Žádost o provedení zkoušek na technické stupně kup 21.09.2021 WWW
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 PDF
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 DOC
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 XLS
Technické stupně dan
 • Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan 21.09.2021 WWW
 • Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky) 29.09.2021 DOC
 • VZOR Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky) 29.09.2021 PDF
 • VZOR Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (česky) 01.10.2018 DOC
 • VZOR Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (anglicky) 01.10.2018 DOC
 • Podmínky zkrácení doby mezi danovými zkouškami (anglicky) 20.02.2019 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 XLS
Instruktoři a asistenti instruktora
 • Informace pro zájemce o 1. nebo 2. trenérskou třídu 01.01.2019 PDF
 • Žádost o vystavení licence trenéra – 1. až 4. trenérská třída 21.09.2021 WWW
 • Žádost ITF o vystavení licence mezinárodního instruktora (anglicky) 07.03.2018 DOC
Semináře, kurzy a školení
 • Žádost o technický nebo odborný seminář 21.09.2021 WWW
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se Záštitou svazu 01.01.2018 PDF
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se Záštitou svazu 01.01.2018 XLS
 • Žádost o zapsání docházky do svazové evidence 21.09.2021 WWW
 • Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou akci – kontaktujte Technické oddělení
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI