Formuláře a informace

V případě dotazů kontaktujte příslušné oddělení svazu.

Sekretariát

Členství
 • Přihláška člena svazu (evidenční karta) 14.01.2011 XLS
 • Hromadná přihláška nových členů 14.02.2019 XLSX
 • Žádost o vystavení mezinárodního členského průkazu (ITF Booklet) – kontaktujte Sekretariát
 • Žádost o registraci subjektu v ITF (Plaketa ITF) – kontaktujte Sekretariát
Pojištění
 • Informace o úrazovém pojištění členů a nahlášení pojistné události 04.02.2019 WWW
 • Informace o pojištění odpovědnosti trenérů a nahlášení pojistné události 01.01.2017 WWW
Ostatní
 • Pokyny k platbám pro sdružené subjekty 05.03.2020 PDF
 • Seznam členů STM 07.09.2010 XLS

Soutěžní oddělení

Soutěže
 • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky do 18 let 06.09.2010 PDF
 • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky nad 18 let 06.09.2010 PDF
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 16.04.2014 PDF
 • Záznam o hostování 06.09.2010 DOC
 • Žádost o příspěvek na dopravu 06.09.2010 DOC
 • Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou soutěž – kontaktujte Soutěžní oddělení
 • Vyhodnocení soutěže 14.01.2021 XLSX

Oddělení rozhodčích

Rozhodčí
 • Žádost o vystavení národní licence rozhodčího – kontaktujte Oddělení rozhodčích
 • Žádost o vystavení mezinárodní licence rozhodčího (anglicky) 07.03.2018 DOC

Technické oddělení

Technické stupně kup
 • Žádost o provedení zkoušek na technické stupně kup 01.12.2018
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 PDF
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 DOC
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 XLS
Technické stupně dan
 • Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan 01.12.2018
 • Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky) 07.03.2018 DOC
 • Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky – VZOR) 01.10.2018 PDF
 • Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (česky – VZOR) 01.10.2018 DOC
 • Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (anglicky – VZOR) 01.10.2018 DOC
 • Zkrácení čekací doby mezi danovými zkouškami (anglicky) 20.02.2019 PDF
 • Sazebník poplatků za zkoušky na technické stupně dan 19.09.2019 PDF
 • Kalkulačka poplatků za danové zkoušky
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 XLS
Instruktoři a asistenti instruktora
 • Informace pro zájemce o 1. nebo 2. trenérskou třídu 01.01.2019 PDF
 • Žádost o udělení 4. trenérské třídy – pouze písemně 13.09.2017 PDF
 • Žádost o udělení 4. trenérské třídy – pouze písemně 13.09.2017 DOCX
 • Žádost o vystavení licence trenéra – 1. až 3. trenérská třída 01.12.2018
 • Žádost ITF o vystavení licence mezinárodního instruktora (anglicky) 07.03.2018 DOC
Semináře, kurzy a školení
 • Žádost o technický nebo odborný seminář 01.12.2018
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se Záštitou svazu 01.01.2018 PDF
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se Záštitou svazu 01.01.2018 XLS
 • Žádost o zapsání docházky do svazové evidence 09.07.2019
 • Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou akci – kontaktujte Technické oddělení
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI