Legislativa

Aktuálně platná legislativa Českého svazu taekwon‑do ITF, závazná pro všechny členy a sdružené subjekty svazu.

Stanovy a směrnice
 • Stanovy 06.10.2023 PDF
 • Směrnice č. 1 – Organizační struktura 16.02.2024 PDF
 • Směrnice č. 2 – Zkoušky na technické stupně kup 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 3 – Zkoušky na technické stupně dan 19.10.2023 PDF
 • Směrnice č. 4 – Kvalifikace trenérů 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 5 – Členství jednotlivců 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 6 – Členství kolektivů 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 7 – Sportovní příprava talentované mládeže 19.10.2023 PDF
 • Směrnice č. 8 – Zdravotní prohlídky 10.11.2023 PDF
 • Směrnice č. 9 – Disciplinární řád 21.10.2011 PDF
 • Směrnice č. 10 – Soutěže 04.06.2024 PDF
 • Směrnice č. 11 – Jednací řád Výkonného výboru 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 12 – Státní reprezentace 01.01.2004 PDF
 • Směrnice č. 13 – Ekonomická směrnice 04.06.2024 PDF
 • Směrnice č. 14 – Kontrola a postih dopingu 07.11.2022 PDF
 • Směrnice č. 15 – Kvalifikace rozhodčích 28.04.2023 PDF
 • Směrnice č. 16 – Jednací řád Revizní komise 09.03.2013 PDF
 • Směrnice č. 17 – Evidence členské základny (GDPR) 20.12.2022 PDF
 • Směrnice č. 18 – Jednací a volební řád Valné hromady 15.06.2020 PDF
 • Historie stanov a směrnic WWW
Ostatní vnitřní předpisy
 • Pokyny pro platby 16.02.2024 PDF
 • Plány pro tréninky a zkoušky 28.04.2023 PDF
 • Pokyny pro organizaci zkoušek na technické stupně 20.12.2022 PDF
 • Podpora soutěží pořádaných členy svazu 16.02.2024 PDF
 • Výuka specializace a evidence docházky 20.12.2022 PDF
 • Koncepce talentované mládeže 10.02.2023 PDF
 • Seznam schválených chráničů 01.03.2022 PDF
 • Historie vnitřních předpisů, zápisy z jednání orgánů WWW
Mezinárodní federace taekwonda (ITF) a Evropská federace taekwonda (EITF)
 • Stanovy, směrnice a formuláře ITF (anglicky) WWW
 • Soutěžní pravidla ITF 24.01.2020 PDF
 • Soutěžní pravidla ITF (anglicky) 19.01.2021 PDF
 • Pravidla pro rozhodčí ITF (anglicky) 24.01.2020 PDF
 • Webové stránky ITF (anglicky) WWW
 • Webové stránky EITF (anglicky) WWW
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI