Střediska talentované mládeže

Poprvé jsme se v Československu mohli s taekwondem setkat roce 1987 v Českých Budějovicích a posléze v Praze. Začalo se u nás vyučovat jako v jednom z posledních států Evropy. Ihned si však, podobně jako i v ostatních zemích celého světa, získalo obrovskou popularitu. Dne 19. července 1990 byl Český svaz taekwon‑do ITF přijat jako samostatný řádný člen Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), když byl již předtím uznán Mezinárodní federací taekwonda (ITF).

Přestože taekwondo ITF je a vždy bude v prvé řadě umění sebeobrany, má i svou sportovní část. Soutěží se v pěti disciplínách – technických sestavách, sportovním boji, speciálních technikách, silovém přerážení a sebeobraně. V Česku existuje celý systém soutěží; v Evropě bývá pořádáno množství mezinárodních otevřených turnajů. Vrcholnými akcemi jsou potom Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Těchto mezinárodních soutěží se členové Českého svazu taekwon‑do ITF pravidelně účastní se seniorskou státní reprezentací od roku 1992. Od počátku dosahujeme výsledků, které nás řadí mezi 5 nejúspěšnějších států Evropy a 10 nejúspěšnějších států světa. V roce 1995 jsme na 2. juniorském mistrovství světa v Polsku poprvé představili také juniorskou státní reprezentaci, která potvrzuje vysokou úroveň i na nedávných mezinárodních startech. Za těmito úspěchy však stojí nejen vlastní způsob vedení a přípravy reprezentace, ale i systematická práce v organizování svazových soutěží a soutěží talentované mládeže, a také celý systém přípravy mladých talentovaných jedinců.

V roce 1997 začaly pod Českým svazem taekwon‑do ITF, v souladu s předpisy a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ČSTV, plně fungovat Střediska talentované mládeže (STM). Na šesti regionálních STM se v současné době podílí drtivá většina českých klubů taekwonda ITF. Smyslem těchto regionálních středisek je vybírat nejtalentovanější žáky a juniory do 18 let z jednotlivých klubů a poskytnout jim další možnosti sportovního rozvoje. Talenti, kteří by často byli do jisté míry izolováni ve svých domovských klubech, tak mají možnost pravidelně cvičit na společných trénincích a soustředěních STM s ostatními výkonnostně perspektivními jedinci ze stejného regionu, zlepšovat své dovednosti i vědomosti a ty zpětně přenášet do svého domovského klubu, čímž roste celková úroveň všech.

Český svaz taekwon‑do ITF organizuje především pro tyto mladé sportovce postupový systém soutěží, při kterých závodník po startu na oblastních, územních, republikových a mistrovských soutěžích bojuje o každoroční titul „absolutní mistr České republiky v taekwondu ITF“. Pro členy STM je pořádána v průběhu roku řada soutěží, která na konci roku vyústí v udělení titulu nejúspěšnějšího STM roku. Zde již soutěžící nestartují za své jednotlivé domácí kluby, ale za celý region – podobně jako státní reprezentanti startují na mezinárodních soutěžích za Českou republiku.

Neméně důležitým úkolem STM je připravit ty „nejlepší z nejlepších“ na vstup do státní reprezentace České republiky. Zde se projevuje výhoda práce STM nejvíce. V době, kdy projekt STM ještě plně nefungoval, existoval znatelný kvalitativní rozdíl mezi dlouholetým zkušeným seniorským reprezentantem a juniorským reprezentantem. Pokud juniorský reprezentant dosáhl 18 let, měl jen velmi malou naději se v nejbližší době úspěšně zařadit mezi seniorské reprezentanty. Dnes se rozdíl mezi juniorským a seniorským reprezentantem natolik zmenšil, že u některých závodníků již jejich výkonnost umožňuje plynulý přechod z juniorské divize do seniorské. I to je jasným důkazem prospěšnosti projektu STM, který pomáhá nejen našemu svazu, ale také celé České republice, kde i díky systému STM patříme mezi úspěšná sportovní odvětví a dosaženými výsledky na mezinárodním poli zvyšujeme celkovou prestiž českého sportu ve světě.

Český stát prostřednictvím MŠMT projekt STM plně podporuje, morálně i materiálně, čímž dává jasně najevo, že o tento druh práce s mládeží má skutečný zájem.

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI