Generál Choi Hong‑hi

„Do posledního dne svého života budu cvičit taekwondo. A věřím, že i potom!“ To je slavný výrok korejského generála Choi Hong‑hi. Jen velmi málo lidí se stalo ještě během svého života legendou. Tento zakladatel moderního umění sebeobrany taekwondo mezi ně patří.

Otec taekwonda

Generál Choi Hong-hi Generál Choi Hong‑hi (korejsky 최홍희, česky Čchö Hong‑hŭi, výslovnost čchoe-hong-hi) se narodil 9. listopadu 1918 v malé korejské vesnici na severu země. Tehdy byla Korea již dlouhá léta okupována sousedním Japonskem a Choi se od mládí aktivně zapojoval do všech akcí za její osamostatnění, kvůli čemuž byl také vyloučen ze školy. Na univerzitu se znovu zapsal v devatenácti letech, když odešel do Japonska, kde chtěl poznávat vlivy přicházející západní kultury. Těsně před odjezdem se však svou vinou zapletl do rvačky, ze které sice vyšel vítězně, ale věděl, že při svém návratu bude mít veliké problémy, pokud se nenaučí dobře bojovat. Možná i proto se v Japonsku tak usilovně věnoval tradičnímu karate. Pod vedením mistra Funakoshiho po letech usilovné práce dosáhl technického stupně 2. dan.

V zemi vycházejícího slunce Choie zastihla 2. světová válka. Jako Korejec byl nucen bojovat v japonské armádě. Ještě během výcviku společně s několika dalšími krajany dezertoval. Avšak už po několika dnech ho vojáci dopadli a uvěznili. Následně byl odsouzen k trestu smrti. Zachránila ho spojenecká vojska, jejichž vítězství přišlo pouhé tři dny před plánovanou popravou.

Nenávidění Japonci

Tento zážitek se stal pro Choie zlomovým okamžikem v celém jeho životě a zásadně ovlivnil jeho další rozhodnutí. Ihned po svém propuštění z vězení se Choi vydal do Soulu, kde s pomocí americké armády a dalších válečných veteránů stál u zrodu první pravoplatné jihokorejské armády. Vzhledem ke svým znalostem karate už od začátku prosazoval zařazení bojového umění do výcviku vojáků. Avšak svědomí, hrdost a prožitá příkoří mu nedovolily vyučovat v Koreji styl, který je původem z Japonska. Na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci proto začat vytvářet styl zcela nový, vhodný pro korejské síly.

V roce 1949 dostal rozkaz jít studovat vojenskou školu ve Spojených státech amerických. Do Koreje se vrátil v době, kdy již probíhala korejská válka (1950–1953). Během ní byl povýšen na generála a po nastolení příměří byl pověřen vrchním velením armády, aby pomohl zorganizovat a následně vést poslední vytvořenou korejskou pěší vojenskou divizi s pořadovým číslem 29. Tato divize se stala později známá spíše jako „pěstní divize“, protože kombinací vojenského drilu s výcvikem bojového umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci uměli bojovat jak se zbraněmi, tak bez nich.

Devět let práce

Generál Choi Hong-hi Základy zcela nového stylu generál Choi dokončil v roce 1954, téměř po devíti letech práce. Protože se velmi lišil od všech do té doby známých bojových umění, bylo nutné ho již nějak pojmenovat. Památného dne 11. dubna 1955 tak generál Choi v Soulu oficiálně představil veřejnosti taekwondo (čti tche-kvon-do). Představením nového, moderního bojového umění se mu splnil jeden životní sen. Tím druhým bylo rozšířit taekwondo mimo armádu a do celého světa, aby lidé především díky němu zpětně poznávali Koreu i její národ a už nikdy nedovolili její okupaci Japonskem či jinou zemí. Proto začal podnikat propagační a exhibiční cesty do zahraničí. Všude, kam jeho tým zavítal, si tento styl ihned získal značnou popularitu. Každý totiž okamžitě mohl vidět jeho funkčnost a praktičnost. Legendární se staly konfrontační zápasy s jinými bojovými uměními, ve kterých za taekwondo nastupoval Park Jong-soo. Nikdy nebyl poražen. Mezi první země, kde se mimo Jižní Koreu začalo taekwondo vyučovat, patřil Vietnam, Malajsie a Čína.

S cílem šířit nový styl po celém světě byla 22. března 1966 v Soulu ustavena Mezinárodní federace taekwondo (ITF). Mimo to se tak celosvětově sjednotila kritéria pro získávání žákovských a mistrovských technických stupňů, ujednotila se výuka a byla nově představena také možnost soutěžení. Generál Choi představil čtyři soutěžní disciplíny (technické sestavy, semikontaktní zápas, silové přerážení a speciální techniky), systém soutěžení a přesná pravidla. Zakládajícími členy ITF byly Jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. Během prvních tří let se pak tato organizace rozrostla na 30 zemí. Prezidentem ITF se stal samozřejmě generál Choi.

Čestný 1. dan v taekwondu získala koncem 60. let tehdy ještě poměrně neznámá hvězda stříbrného plátna Bruce Lee. Generál Choi se s ním setkal při návštěvě Spojených států v jeho restauraci. I když Bruce Lee studoval čínský styl kung-fu, generál ocenil jeho dovednosti.

Přestože Koreu tolik proslavil, v roce 1972 musel Choi společně s mnoha dalšími mistry taekwondo odejít do exilu v Kanadě. Příčinou byl státní převrat, zavedení diktátorského režimu nového prezidenta Park Chung-hi a snaha o zneužití taekwonda jako politického nástroje k upevnění moci, s čímž generál Choi nesouhlasil. Od té doby žil mimo území Jižní Koreje, převážně v Kanadě. Také sídlo ITF se přesunulo, nejprve do Kanady a později do Rakouska, aby se mohlo snáze rozšiřovat do zemí tehdejšího východního socialistického bloku.

Dva styly

Nový korejský prezident Park Chung-hi se odmítal smířit s tím, že by Korejský poloostrov přestal být centrem tolik populárního stylu. Proto dal příkaz náměstkovi prezidentské ochranky Kim Un-yongovi, aby ihned převzal nejprve Korejský svaz taekwondo a následně založil novou mezinárodní federaci, která by ITF přímo konkurovala. Protože však měl generál Choi licencovaný název i techniky, museli vymyslet název co nejvíce podobný a pak také jiné techniky i názvosloví. V květnu 1973 tak vznikla za přímé podpory jihokorejské vlády Světová federace taekwondo (WTF) a „nové“ taekwondo, psané už bez pomlčky.

Prezidentem nové organizace se stal Kim Un-yong. Jako svůj hlavní cíl si vytyčil dostat se na olympijské hry, čemuž podřídil veškerou svou další činnost. To se mu před několika málo lety také podařilo, i když nedlouho poté musel kvůli korupci opustit místo jak prezidenta WTF, tak funkci místopředsedy mezinárodního olympijského výboru. Generála Choie nicméně částečně těšilo, že se objevili jeho napodobovatelé, protože to svědčilo o tom, že je jeho taekwondo zřejmě docela dobré, když stojí za to ho napodobovat.

Avšak tyto události v Jižní Koreji nebránily Choiově kariéře. V roce 1974 se v kanadském Montrealu konalo historicky první mistrovství světa v soutěžním taekwondo. O necelých deset let později poprvé vydal knižně své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwondo. Ta obsahuje více než 4000 stran kompletních informací o taekwondu. Před několika málo lety, v roce 1999, přijal Choi svou poslední významnou funkci. Stal se prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her. Tato celosvětová federace pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů, přičemž jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění, což je obdoba známých olympijských her.

„Svět je plný bláznů“

Generál Choi Hong-hi Při svých nesčetných cestách po celém světě generál Choi také několikrát navštívil Českou republiku. V letech 1994, 1996 a 1998 u nás osobně vedl třídenní mezinárodní technické semináře.

Bohužel 15. června 2002 ve věku 84 let náhle podlehl rakovině. Ještě pár měsíců před svou smrtí přitom osobně vedl svůj poslední velký mezinárodní seminář. Také na něm všem studentům připomínal, že celý svět se již velice dobře naučil techniky taekwondo, avšak mnozí stále ještě nerozumějí nebo nechtějí rozumět morální stránce taekwonda. Tu generál Choi shrnul do slibu a pěti hlavních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch (odvaha).

Dnes se taekwondo vyučuje již ve 145 zemích celého světa a patří mezi jedno z nejpopulárnějších umění sebeobrany na světě. „Dnešní svět je zkorumpovaný a plný bláznů. O to více je potřeba taekwondu dobře porozumět po všech stránkách a vždy se chovat v souladu s danými zásadami,“ opakoval často generál Choi všem svým žákům.

Život v datech

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI