Bulletin svazu

105. výročí narození zakladatele taekwonda

9. 11. 2023 Petr Pařík

Dnes, 9. listopadu 2023, by oslavil své 105. narozeniny korejský generál Choi Hong‑hi (výslovnost čchoe-hong-hi) a legendární tvůrce moderního umění sebeobrany – korejského taekwonda.

Připomeňme si zde proto alespoň pár zásadních okamžiků z bohatého života generála Choi:

Choi Hong‑hi se narodil se 9. listopadu 1918 západního kalendáře v malé korejské vesnici na severu země. V té době byla Korea dlouhá léta okupována Japonskem, což nesli všichni Korejci velice těžce.

Choi již jako velice mladý aktivně bojoval za osamostatnění Koreje, za což byl také vyloučen ze školy. Později, ve svých 19ti letech, odjel do Japonska, aby zde se svými vrstevníky studoval na univerzitě.

Zde se setkal s japonským bojovým uměním karate, kterému se několik let věnoval pod přímým dohledem zakladatele stylu shotokan, mistrem G. Funagoshim. Pod jeho vedením získal 2. dan.

V Japonsku jej také zastihla 2. světová válka, ve které byl jako Korejec donucen bojovat v japonské armádě. Z ní zakrátko společně s několika dalšími korejskými přáteli dezertoval, nicméně byli všichni posléze zajati a následně odsouzeni k smrti. Pouhé tři dny před popravou však Japonsko kapitulovalo, což mu jistě zachránilo život.

Ihned po skončení 2. světové války se vydal Choi do Soulu, kde s pomocí americké armády stal u zrodu právoplatné korejské armády.

Vzhledem ke svým znalostem karate a korejského taekkyon od počátku prosazoval zařazení výcviku bojového umění i v armádě. Avšak svědomí a hrdost mu nedovolovalo vyučovat v Koreji japonské bojové umění, neboť Japonsko jeho zemi tak dlouho a tak krutě utiskovalo.

Proto začal na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci tvořit umění zcela nové, vhodné pro korejské vojáky.

V červnu 1949 dostal Choi rozkaz studovat vojenskou školu pro pokročilé ve Spojených státech. Po jejím ukončení se vrátil zpět do Soulu, kde jej také zastihla Korejská válka (1950–53). Během ní se stal Choi generálem jihokorejské armády.

Po jejím skončení se v září 1953 stal zakladatelem 29. pěchotní divize, která byla později známá jako „pěstní divize“. Kombinací vojenského drilu s výcvikem bojových umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci byli připraveni bojovat jak se zbraněmi, tak i bez nich.

Základy nového bojového (válečnického) umění Choi dokončil po 9leté práci v roce 1954. Za tu dobu se však již značně odlišilo od japonského karate i korejského taekkyon. Proto generál Choi vymyslel pro toto bojové umění zcela nový název.

Památného dne 11. dubna 1955 jej tak v Soulu navrhl před zvláštní komisí pojmenovat toto nové korejské národní bojové umění „taekwondo“. V té době bylo generálovi Choi teprve 37 let.

Následně v roce 1959 sdružil 6 největších korejských škol bojových umění do jedné národní organizace, Korejského svazu taekwonda. Stal se také jejím prvním prezidentem.

Generál Choi měl vždy veliké přání, aby se jeho taekwondo začalo vyučovat i mimo armádu a také mimo území Koreje. Proto velice často podnikal propagační cesty do zahraničí a všude kde přijel, si taekwondo ihned získávalo značnou popularitu. Je zajímavé, že jednou z prvních zemí, kde se začalo taekwondo vyučovat, bylo i tehdejší západní Německo.

Aby se mohlo taekwondo dále volně šířit po celém světě, byla 22. března 1966 v Soulu založena Mezinárodní federace taekwonda (ITF), jejímž smyslem je přibližovat taekwondo jako moderní umění sebeobrany lidem celého světa. Zároveň byl vytvořen jednotný systém soutěží s přesnými pravidly i disciplínami a ujednotila se také kritéria pro získávání technických stupňů.

Zakládajícími členy byli Jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Západní Německo, Spojené státy americké, Turecko, Itálie a Egypt.

Organizace se jen během prvních dvou let rozrostla na třicet zemí. Prezidentem ITF se stal generál Choi Hong‑hi.

Koncem 60. let se při návštěvě Spojených států setkal generál Choi s tehdy ještě poměrně neznámým Bruce Leem v jeho restauraci, kde mu generál Choi udělil čestný 1. dan.

Bohužel v roce 1972 byl generál Choi společně s mnoha svými mistry nucen odejít ze své rodné Koreje do exilu v Kanadě. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí byl nátlak úřadu jihokorejského prezidenta Pak Čong-hi, směřujícího do přetvoření taekwonda na politický nástroj, s čímž generál Choi naprosto nesouhlasil. Jeho myšlenka byla, že taekwondo je pro každého bez rozdílu a bez podmínek.

Od té doby žil generál Choi mimo Koreu. Sídlo ITF se přesunulo nejprve do Kanady a později do neutrálního Rakouska.

Další etapou ve vývoji taekwonda ITF byl rok 1974, kde se v kanadském Montrealu konalo 1. mistrovství světa v taekwondu.

V roce 1980 navštívil generál Choi poprvé od svého odchodu do Japonska v roce 1937 také Severní Koreu, aby i v této zemi představil taekwondo.

Přelomovým rokem v životě generála Choie byl jistě rok 1983, kdy poprvé vydal své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwonda, která obsahuje více jak 4000 stran textu a fotografií. Tato encyklopedie se dočkala několika reedicí a dnes jí zná skoro každý student taekwonda.

V září 1999 se stal generál Choi prezidentem nově vytvořené Mezinárodní federace IMGC (International Martial Art Games Committee), která sdružuje všechna významná bojová umění z celého světa.

Bohužel, 15. června 2002 generál Choi Hong‑hi v korejském Pyongyangu ve věku nedožitých 84 let po nemoci zemřel.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI