Hlavní instruktor Českého svazu Taekwon‑Do ITF

Hlavní instruktor Českého svazu Taekwon‑Do ITF je pověřen následujícími úkoly:

velmistr prof. Hwang Ho‑yong
9. dan
senior viceprezident ITF
vedoucí Technické a vzdělávací komise ITF
hlavní instruktor svazu
předseda Zkušební komise svazu
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI