Prevence negativních jevů ve sportu

Osoby odpovědné za prevenci negativních jevů ve sportu (taekwondu ITF) mají na starosti prevenci a vzdělávání v následujících oblastech:

Společný kontakt:

PhDr. Rubeš Zdeněk
prevence negativních jevů ve sportu
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI