Legislativa

Aktuálně platná legislativa Českého svazu Taekwon‑Do ITF, závazná pro všechny členy a sdružené subjekty svazu.

Stanovy a směrnice
 • Stanovy 14.04.2016 PDF
 • Směrnice č. 1 – Nahlašování působišť sdružených subjektů 15.09.2018 PDF
 • Směrnice č. 2 – Zkoušky na technické stupně kup 01.09.2017 PDF
 • Směrnice č. 3 – Zkoušky na technické stupně dan 01.09.2017 PDF
 • Směrnice č. 4 – Instruktoři a asistenti instruktorů, trenérské třídy 01.09.2017 PDF
 • Směrnice č. 5 – Členské průkazy a členské příspěvky 15.09.2018 PDF
 • Směrnice č. 6 – Přijímání nových sdružených subjektů 15.09.2018 PDF
 • Směrnice č. 7 – Střediska talentované mládeže 12.03.2019 PDF
 • Směrnice č. 8 – Přestupní řád 15.09.2018 PDF
 • Směrnice č. 9 – Disciplinární řád 21.10.2011 PDF
 • Směrnice č. 10 – Soutěže 13.03.2019 PDF
 • Směrnice č. 11 – Jednací řád Rady 12.06.2016 PDF
 • Směrnice č. 12 – Oddělení státní reprezentace 01.01.2004 PDF
 • Směrnice č. 13 – Ekonomická směrnice 22.07.2020 PDF
 • Směrnice č. 14 – Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech soutěží 01.01.2009 PDF
 • Směrnice č. 15 – Oddělení rozhodčích 09.05.2017 PDF
 • Směrnice č. 16 – Jednací řád Revizní komise 09.03.2013 PDF
 • Směrnice č. 17 – Evidence členské základny (GDPR) 19.07.2018 PDF
 • Směrnice č. 18 – Jednací a volební řád Členské schůze 15.06.2020 PDF
Metodické pokyny
 • Metodický pokyn č. 1 – Pokyny k platbám pro sdružené subjekty 05.03.2020 PDF
 • Metodický pokyn č. 2 / 3 – Plány pro tréninky a zkoušky / Pokyny pro organizaci zkoušek na technické stupně kup 01.10.2018 PDF
 • Metodický pokyn č. 4 – Podpora soutěží pořádaných členy svazu 14.01.2021 PDF
 • Metodický pokyn č. 5 – Výuka specializace a evidence docházky 14.01.2021 PDF
 • Sazebník poplatků za zkoušky na technické stupně dan 19.09.2019 PDF
 • Soutěžní pravidla ITF 24.01.2020 PDF
 • Seznam schválených chráničů 4.0 11.02.2020 PDF
 • Tabulka schválených vzdáleností 06.09.2010 PDF
Antidoping
 • Seznam zakázaných látek a metod dopingu 2021 (anglicky) 07.01.2021 PDF
 • Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR 07.01.2021 PDF
 • Světový antidopingový kodex 07.01.2021 PDF
 • Antidopingový výbor ČR WWW
Mezinárodní federace taekwonda (ITF) a Evropská federace taekwonda (EITF)
 • Stanovy, směrnice a formuláře ITF (anglicky) WWW
 • Soutěžní pravidla ITF (anglicky) 19.01.2021 PDF
 • Pravidla pro rozhodčí ITF (anglicky) 24.01.2020 PDF
 • Webové stránky ITF (anglicky) WWW
 • Webové stránky EITF (anglicky) WWW
Výroční zprávy
 • Výroční zpráva za rok 2020 30.06.2021 PDF
 • Výroční zpráva za rok 2019 15.06.2021 PDF
 • Výroční zpráva za rok 2018 26.09.2019 PDF
 • Výroční zpráva za rok 2017 10.01.2019 PDF
 • Výroční zpráva za rok 2016 10.01.2019 PDF
 • Výroční zpráva za rok 2015 10.01.2019 PDF
 • Ročenky ČUS WWW
 • Zpravodaje ČUS WWW
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI