Oddělení rozhodčích

Oddělení rozhodčích Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicí č. 15.

Společný kontakt:

Bc. Teslík Jiří
5. dan
vedoucí Oddělení rozhodčích
hlavní rozhodčí
mistr MUDr. Kaňka Rostislav
8. dan
hlavní rozhodčí regionu Jižní Čechy
člen Oddělení rozhodčích
Mgr. Lazorová Jana
5. dan
hlavní rozhodčí regionu Severní Morava
člen Oddělení rozhodčích
Weidlich Jan
4. dan
člen Oddělení rozhodčích
hlavní rozhodčí regionu Praha a Čechy
Martiník Lukáš
4. dan
hlavní rozhodčí regionu Jižní Morava
člen Oddělení rozhodčích
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI