Soutěžní oddělení

Soutěžní oddělení Českého svazu Taekwon‑Do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicí č. 10.

Společný kontakt:

Ing. Šamal Kamil
2. dan
vedoucí Soutěžního oddělení
Weigertová Soňa
1. dan
člen Soutěžního oddělení
Ing. Kolářová Kateřina
2. dan
člen Soutěžního oddělení
Kurtiš Patrik
1. kup
člen Soutěžního oddělení

Dokumenty oddělení

Soutěže
  • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky do 18 let 06.09.2010 PDF
  • Souhlas s dodržováním směrnice č. 14 (antidoping) pro závodníky nad 18 let 06.09.2010 PDF
  • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 16.04.2014 PDF
  • Záznam o hostování 06.09.2010 DOC
  • Žádost o příspěvek na dopravu 06.09.2010 DOC
  • Žádost o Záštitu svazu na nesvazovou soutěž – kontaktujte Soutěžní oddělení
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI