Propagační oddělení

Propagace Českého svazu Taekwon‑Do ITF je zajištěna zejména prostřednictvím:

Společný kontakt:

Weidlich Jan
vedoucí Propagačního oddělení
editor televizních pořadů
Ing. Lazor Marek
editor svazového webu, sociálních sítí a tištěných médií
Ing. Pařík Petr, Ph.D.
webmaster
Mgr. Tomášek Martin
grafik

IT služby

mistr Vrábel Ondřej
správce svazového serveru
Rajtr Ivan
výsledkový servis pro soutěže
Mgr. Geyer Jakub
elektronický bodovací systém pro soutěže
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI