Technické oddělení

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicemi č. 2, č. 3 a č. 4.

Společný kontakt:

Ing. Pařík Petr, Ph.D.
6. dan
vedoucí Technického oddělení
velmistr prof. Hwang Ho-yong
9. dan
hlavní instruktor
Ing. Koziarová Jana
4. dan
člen Technického oddělení
MUDr. Chlebek David
4. dan
člen Technického oddělení
Adamojurka Zdeněk
4. dan
člen Technického oddělení
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI