Technické oddělení

Technické oddělení Českého svazu Taekwon‑Do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicemi č. 2, č. 3 a č. 4.

Společný kontakt:

Ing. Pařík Petr, Ph.D.
5. dan
vedoucí Technického oddělení
velmistr prof. Hwang Ho‑yong
9. dan
hlavní instruktor svazu
Ing. Koziarová Jana
4. dan
člen Technického oddělení
Adamojurka Zdeněk
4. dan
člen Technického oddělení

Dokumenty oddělení

Technické stupně kup
 • Žádost o provedení zkoušek na technické stupně kup 01.12.2018
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 PDF
 • Záznam o zkouškách na technické stupně kup 13.09.2017 DOC
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně kup 10.08.2009 XLS
Technické stupně dan
 • Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan 01.12.2018
 • Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky) 07.03.2018 DOC
 • Žádost o povolení zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan (anglicky – VZOR) 01.10.2018 PDF
 • Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (česky – VZOR) 01.10.2018 DOC
 • Písemná práce ke zkoušce na 4. dan (anglicky – VZOR) 01.10.2018 DOC
 • Zkrácení čekací doby mezi danovými zkouškami (anglicky) 20.02.2019 PDF
 • Sazebník poplatků za zkoušky na technické stupně dan 19.09.2019 PDF
 • Kalkulačka poplatků za danové zkoušky
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 PDF
 • Protokol o zkouškách na technické stupně dan 10.08.2009 XLS
Instruktoři a asistenti instruktora
 • Informace pro zájemce o 1. nebo 2. trenérskou třídu 01.01.2019 PDF
 • Žádost o udělení 4. trenérské třídy – pouze písemně 13.09.2017 PDF
 • Žádost o udělení 4. trenérské třídy – pouze písemně 13.09.2017 DOCX
 • Žádost o vystavení licence trenéra – 1. až 3. trenérská třída 01.12.2018
 • Žádost ITF o vystavení licence mezinárodního instruktora (anglicky) 07.03.2018 DOC
Semináře, kurzy a školení
 • Žádost o technický nebo odborný seminář 01.12.2018
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu 01.01.2018 PDF
 • Prezenční listina pro svazové akce nebo akce se záštitou svazu 01.01.2018 XLS
 • Žádost o zapsání docházky do svazové evidence 09.07.2019
 • Žádost o Záštitu svazu na nesvazový seminář, kurz nebo školení – kontaktujte Technické oddělení
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI