Bulletin svazu

Cvič s námi korejské taekwondo!

20. 8. 2021 Marek Lazor

Navštivte v průběhu září 2021 nebo i později kteroukoli z 38 škol sdružených v Českém svazu taekwon‑do ITF a začněte společně s námi cvičit na jednom z více jak 180 míst po celé České republice korejské moderní umění sebeobrany, které zná celý svět pod názvem taekwondo.

Taekwondo jako zcela nové umění sebeobrany bylo světové veřejnosti představeno poprvé v dubnu roku 1955 svým tvůrcem, korejským generálem Choiem Hong‑hi. Taekwondo si ihned po svém představení začalo získávat nejen v Koreji, ale po celém světě velkou řadu příznivců, protože jeho funkčnost a použitelnost byla nepřehlédnutelná.

Záměrem Generála Choie bylo vytvořit nejdokonalejší bojové umění na světě a nedovolit už nikdy a nikomu okupovat Koreu. Proto zdokonalil již známé techniky, nebo vytvořil i techniky zcela nové včetně unikátního pohybu v nich, a to především na základě znalostí poznatků moderní vědy a především pak fyziky.

Zpočátku bylo taekwondo určeno pouze pro výuku korejských ozbrojených sil, později se jej po dohodě začali učit i ozbrojené síly dalších spřátelených zemí jako Malajsie, Vietnam, USA a další. Nakonec byla umožněna výuka také civilním osobám celého světa bez rozdílu.

Taekwondo, které bylo vytvořeno především jako sebeobranné umění, je dnes typické především svou velkou silou v technice a velkým množstvím precizních technik jak rukou, tak i nohou. Všechny techniky jsou přesně popsány ve velké patnáctidílné encyklopedii taekwonda.

V roce 1966 se již taekwondo cvičilo v tolika zemích, že bylo potřeba výuku řídit pomoci mezinárodní organizace. Proto stejného roku vzniká v Soulu Mezinárodní federace taekwonda (ITF) jejímž prvním prezidentem se stává právě generál Choi Hong‑hi.

Taekwondo v České republice

V České republice se začalo originální taekwondo vyučovat na jaře 1987 v Českých Budějovicích pod vedením instruktorů taekwonda z Jugoslávie a na podzim 1987 již oficiálně, když zde po sérii korejských exhibic a po dohodě s českou stranou začal trvale působit korejský instruktor Hwang Ho‑jong. Do dnešních dnů cvičilo taekwondo aktivně v České republice již více jak 30.000 českých studentů, přičemž již více jak 900 z nich získalo v taekwondu černý pás.

Taekwondo dnes nabízí všem zájemcům velice různorodé cvičení i zábavu, kde si každý bez rozdílu věku i pohlaví může najít to, co se mu bude líbit a cvičit nejlépe. Taekwondo Vám pomůže najít si nové kamarády nejen v České republice, ale po celém světě, trvale zvýšit svou kondici, naučíte se používat celé své tělo a tím si následně zvýšíte také zdravé sebevědomí.

Výchova s přidanou hodnotou

Obrovskou přidanou hodnotou cvičení taekwonda je celoživotní výuka morálních principů, které nám zde zanechal generál Choi. Ty obsahuje především slib taekwonda a 5 zásad taekwonda. Smyslem je, aby taekwondo a všichni jeho instruktoři učili nejen techniku taekwonda, ale také všechny studenty vychovávali tak, aby se stali lepšími lidmi. Každý student taekwonda tak nejenže zná těchto 5 základních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezlomný duch, ale snaží se jimi také po celý život vést.

V taekwondu mohou na jedné straně vedle sebe trénovat mladí studenti společně s těmi staršími, muži se ženami, ale na straně druhé si můžete taekwondo zacvičit podle situace i zcela sami. Ke zvládnutí všech technik je potřeba mnoha a mnoha let tréninku, takže Vás brzy nepřestane bavit a stále v něm můžete najít nové věci. I proto se v taekwondu stává opravdovým mistrem až student, který složí zkoušku na 7. dan.

Všechny studenty v České republice může těšit, že se mohou učit taekwondo u skutečného originálu, a to přímo u korejského velmistra, prof. Hwang Ho‑jonga (9. dan), který je dnes mimo jiné také hlavním technickým instruktorem celé Mezinárodní federace taekwonda. Každý člen Českého svazu taekwon‑do ITF s vyšším technickým stupněm (od 2. kupu) tak může pravidelně každý měsíc zúčastnit svého regionálního technického semináře, který vede osobně velmistr Hwang, případně jím pověřený instruktor.

Čeští pionýři taekwonda, takto pravidelně na těchto seminářích i trénincích cvičí již 34 let a dnes jsou držiteli i 8. danu, což je zatím nejvyšší technický stupeň v taekwondu, který dokázal český student získat!

Soutěže v taekwondu

Protože jsou lidé ze své podstaty od přírody tvorové soutěživí, existuje také v taekwondu celá řada regionálních, národních i mezinárodních soutěží, a to hned v několika, často unikátních, disciplínách (technické sestavy, sportovní boj, speciální techniky, silové přerážení a sebeobrana). Zde si může každý otestovat, jak si stojí v porovnání s ostatními.

Pro mladší talentované studenty provozuje Český svaz taekwon‑do ITF šest regionálních středisek talentované mládeže, kde může každý rok více jak 250 vybraných talentů do osmnácti let z celé České republiky dále rozvíjet svůj talent. Ti nejlepší pak mohou dostat pozvánku do státní reprezentace České republiky a reprezentovat tak jednou ročně naší republiku na každoročních Mistrovstvích Evropy, nebo jednou za dva roky na Mistrovství světa. Musíme zde také zdůraznit, že se Česká republika těchto mistrovství nejezdí pouze zúčastnit, ale patří dlouhodobě mezi 5 nejúspěšnějších zemí jak v Evropě, tak i na světě. Prakticky z každého mistrovství přivážejí čeští reprezentanti zlaté medaile.

Pojďte s námi cvičit taekwondo!

Pro všechny zájemce jsme navíc letos připravili úplně novou knížku Učím se taekwondo. Ta Vás v prvním dílu provede výukou od bílého ke žlutému pásu v taekwondu.

Knížku obdrží zdarma všichni, kteří vydrží alespoň jeden trénink taekwonda v jakékoli naší tělocvičně po celé České republice.

Na nic už tedy nečekejte a začněte s námi cvičit na jednom z více jak 180 míst po celé České republice moderní umění sebeobrany, které nám zde zanechal korejský generál Choi Hong‑hi.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI