Bulletin svazu

Dubnový Týnecký pohár

8. 4. 2024 Jaroslav Vomáčka

V sobotu 7. 4. 2024 uspořádala Škola Taekwon‑do Hwa-Rang ve spolupráci se Školou Taekwondo ITF Na-Mu třetí oblastní soutěž pro Prahu a střední Čechy v roce 2024. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích v disciplínách technické sestavy jednotlivců, technické sestavy týmů a v boji na stojící pytel v žákovských kategoriích.

Na dubnovou soutěž dorazilo celkem 154 závodníků a závodnic z 8 oddílů: Hwa-Rang, Na-Mu, Dan-Gun, Silla, Ge-Baek Mladá Boleslav, Dallyon, Toi-Gae a Kwang Myong.

Ze 154 závodníků bylo celkem 108 bojovníků ve věkové kategorii mladších a starších žáků a žákyň, 40 sportovců z řad juniorů/juniorek a 6 sportovců ve věkové kategorii seniorů/seniorek a starších. V disciplíně týmové sestavy bylo přihlášeno 9 týmů – 5 žákovských a 4 starší.

Do bojů na stojící pytel se přihlásilo 81 borců, 41 mladších žáků/žákyň a 40 starších žáků/žákyň. Nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie mladších žáků s technickým stupněm 8. + 7. kup, ve které nám jak v technických sestavách, tak v boji na stojící pytel nastoupilo 22 sportovců a sportovkyň.

Nejúspěšnějším oddílem na této soutěži se stal oddíl Silla, před oddílem Dallyon a domácím oddílem Hwa-Rang.

Vzhledem k velkému počtu soutěžících se nám protáhla registrace a soutěž začala oproti harmonogramu s 30minutovým zpožděním. Do budoucna musíme apelovat na vedoucí a kouče některých oddílů, aby včas zkontrolovali své sportovce. Bohužel se pak natáhnou všechny následné činnosti, které je potřeba udělat pro hladký průběh soutěže.

Nejdříve se na třech rinzích rozjely týmové sestavy a na jednom ringu sestavy jednotlivců s nejnižšími technickými stupni 10. – 9. kup. Po odjetí týmových sestav pokračovaly na všech čtyřech rinzích technické sestavy jednotlivců následované po krátké přestávce a přestavbě ringů bojem na stojící pytel. I přes velký počet sportovců jsme celou soutěž zvládli i s předáním všech medailí za 3 hodiny. A z haly jsme i s úklidem odcházeli před druhou hodinou.

Velké dík za to patří všem rozhodčím v čele s Martinem Hvězdou, kteří vše zvládali na jedničku a na všech čtyřech rinzích měla soutěž vysoké tempo. Dále bych chtěl poděkovat všem vedoucím zúčastněných oddílů, že vyslali na naši soutěž velký počet rozhodčích. I díky tomu proběhla soutěž bez větších problémů.

Další oblastní soutěže proběhnou 28. 4. 2024 v Čestlicích, 19. 5. 2024 opět v Čestlicích a poslední oblastní soutěží v prvním pololetí bude soutěž 8. 6. 2024 v Týnci nad Sázavou. Informace a propozice naleznete v kalendáři Českého svazu taekwon‑do ITF.

Na viděnou a těšíme se na vás!

Jaroslav Vomáčka, 6. dan
pořadatel souteže

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI