Bulletin svazu

Listopadová oblastní soutěž v Týnci nad Sázavou

9. 11. 2023 Martin Hvězda

Po měsíční pauze se týnecká sportovní hala opět proměnila v dějiště oblastní soutěže v taekwondu ITF, kterou pořádal klub Hwa-Rang ve spolupráci s klubem NA-MU letos již posedmé, a to 4. 11. 2023.

Stále se upevňující tradice oblastních sportovních soutěží určených jak pro nejmenší závodníky s nejnižšími technickými stupni, tak pro zkušenější ostřílené bojovníky, kteří se pravidelně účastní i národních soutěží, se těší velmi vysoké oblibě mezi účastnícími se oddíly. Těch tentokrát přijelo devět a dohromady se na soutěži představilo 102 závodníků a závodnic. Mezi tradičními účastníky, jakými jsou kluby Dan-Gun, Silla či Dallyon, do Týnce nad Sázavou zavítaly i oddíly Milovice, Circle, Toi Gae a poprvé i oddíl Narama z Plzně. Velmi si vážíme účasti nových oddílů a doufáme, že je soutěž bavila a uvidíme se i příště.

Jak se již stalo pevnou součástí každé oblastní soutěže, částečně se proměnily i sportovní disciplíny, jichž se mohli závodníci účastnit. Kromě technických sestav jednotlivců se v soutěži mohly představit i týmy, což přineslo nejen jejich rekordní účast, ale i atraktivní vystoupení napříč věkovými kategoriemi i technickými stupni.

Po nezbytných procedurách registrace a porady rozhodčích, kterých na tuto soutěž přijelo přes dvacet, úderem desáté hodiny dopolední závody začaly. Na všech třech zápasištích se rozběhly technické sestavy nejprve již zmíněných týmů a následně i jednotlivců všech kategorií. Týmy mohly být pro tuto soutěž poskládány bez ohledu na pohlaví, věk či technický stupeň závodníků a jejich souboje ukazovaly, že hezky cvičit se dá v každém věku a nikdy není pozdě začít.

Svižně a kvalitně pracující sbory rozhodčích se věnovaly technickým sestavám necelé dvě hodiny, kdy soutěž končila sestavami červených a černých pásků. Diváci tak mohli sledovat vyspělou techniku pokročilých závodníků, ale také perné chvilky těch, kterým v klíčovém okamžiku cvičení vynechala paměť.

Po skončení technických sestav se naplno rozeběhla disciplína boje na volně stojící pytel. Ta si za rok své existence na této úrovni soutěží získala u nižších technických stupňů značnou popularitu a jsme upřímně rádi, že ji můžeme na vybrané závody pravidelně zařazovat. Zlepšení pohybu kolem pytle, volba technik a jejich kombinací ve správné vzdálenosti společně s taktickým přístupem ke sportovnímu boji se čím dál více projevuje u všech malých bojovníků. Tak hlavně, ať jim nadšení vydrží, i když se jim do ringu postaví skutečný soupeř výrazně živějších reakcí než náš červený pytel.

Přestože měly závody naplánovánu kombinaci dvou disciplín i týmových technických sestav, podařilo se organizátorům předávat poslední medaile a diplomy po necelých třech hodinách sportovních utkání. Všichni závodníci se tak mohli vydat na zasloužený oběd a nezbylo něž poděkovat všem sborům rozhodčích za jejich pečlivou práci. Neboť i jejich kvalita odráží úroveň soutěže jako celku. Jednotlivé sbory kombinovaly jak zkušené předsedy poroty a středové rozhodčí se zkušenostmi z národních soutěží pořádané Českým svazem taekwon‑do ITF, tak nově začínající sudí, kteří principy rozhodcovské práce teprve poznávají. A zjišťují, že snadné to vůbec není. Velmi si vážíme všech oddílů, které své rozhodčí na oblastní soutěže vysílají. Třeba se někdy potkáme v kravatě a obleku i na republikových pohárech či mistrovstvích.

Ti, kteří by se chtěli našich oblastních soutěží ještě zúčastnit, mají poslední příležitost v neděli 26. listopadu 2023čestlické sportovní hale, kde se budeme věnovat pouze technickým sestavám.

Vážíme si dosavadního zájmu pražských a středočeských oddílů o naše soutěže a těšíme se v Čestlicích na viděnou!

Děkujeme partnerům MŠMT, NSA, ČST ITF a městu Týnec nad Sázavou za podporu.

Martin Hvězda, 4. dan
trenér klubu Hwa-Rang

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI