Bulletin svazu

Oficiální zrušení 35. Mistrovství Evropy 2020 v taekwondu ITF

8. 6. 2020 Michael Prewett

Vážení velmistři, pánové a prezidenti národních federací,

Doufám, že Vás tento dopis zastihne v dobrém zdraví i duchu.

Je mi velmi líto, že Vás musím informovat, že EITF se dnes rozhodlo zrušit letošní 35. Mistrovství Evropy v taekwondu ITF v Praze v České republice.

Zdraví a bezpečnost jsou stále největším problémem a hlavním důvodem zrušení mistrovství. Riziko šíření viru COVID-19 mezi sportovci by bylo během akce velmi vysoké.

V současné době neexistují žádné možnosti zdravotního pojištění proti COVID-19. Účastníci by tak byli vystaveni také potenciálně vysokým nákladům na lékařské ošetření, pokud by byli na akci tímto virem nakaženi.

Mnoho evropských zemí, zejména nečlenských států Schengenského prostoru, nemá žádné nebo jen velmi omezené možnosti cestování do České republiky a jakékoli zbývající možnosti dopravy jsou drahé. Účastníci, kteří by se mistrovství případně mohli zúčastnit, by čelili po svém návratu domů také povinné 14denní karanténě.

Po zpětné vazbě ze všech zemí bylo analyzováno, že letošního mistrovství by se mohlo zúčastnit pouze 1/3 účastníků. Toto bohužel není v souladu se zásadami Fair Play.

Český organizační výbor má nyní nezáviděný úkol pokusit se získat zpět maximum financí vložených do zajištění mistrovství. Udělají jistě maximum pro vrácení vkladů z jednotlivých evropských zemí, buďte prosím trpěliví, protože musí kompenzovat své ztráty a může to také chvíli trvat.

Pokud si to Vaše národní federace může dovolit, pomozte organizátorům například tak, že si budete nárokovat zpět jen 80% zaplacených vkladů. Toto by bylo velkou pomocí a čestným gestem českým organizátorům.

Budu také hovořit s vedením EITF, abychom se pokusili zajistit finanční pomoc českému organizačnímu výboru. Je to velmi smutná situace, kterou naštěstí nikdo z nás prozatím nemusel zažít.

EITF se v blízké budoucnosti zaměří na organizaci on-line Mistrovství Evropy 2020.

Těším se, až vás všechny uvidím v Řecku na Mistrovství Evropy 2021.

velmistr Michael Prewett
prezident EITF (Evropské federace taekwonda)

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI