Bulletin svazu

Přečtěte si publikaci Korejské historické osobnosti a mýty

27. 3. 2020 Marek Lazor

Český svaz taekwon‑do ITF vydal v roce 2018 knížku a současně výukovou publikaci autora a člena svazu Filipa Sýkory ze školy taekwon‑do ITF Ge-baek Mladá Boleslav pod názvem Korejské historické osobnosti a mýty.

Nyní si ji můžete také všichni přečíst v elektronické podobě ve formátu PDF.

Na více jak 100 stranách se můžete dozvědět mnoho zajímavých historických informací spjaty s Korejským poloostrovem a korejským národem, které jsou navíc ještě velice těsně spjaty s taekwondem.

Většina technických sestav v taekwondu, počet jejich jednotlivých pohybů v nich, diagramy i celkový charakter sestav totiž často symbolizuje významnou osobnost nebo událost korejských dějin.

Všichni studenti taekwonda tak mají unikátní možnost seznámit se ještě více touto formou s bohatou historií korejského národa.

Zjistěte mnohem více o svatém Dan-gunovi, budhistickém mnichu Won-hyo, admirálu Choong-moo, králi Se-jongovi nebo generálovi Kim Yoo-sinovi.

Kniha je napsána v českém jazyce a najdete v ní opravdu mnoho informací, obrázků i celých příběhů, které Vám ještě více přiblíží korejské dějiny a Korejce jako velmi starý národ s mnoha hrdiny.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI