Bulletin svazu

Rovnováha a pozvánka na „fyzio“ semináře v roce 2024

19. 3. 2024 Martin Svitek

Pro ty, kteří nechtějí číst mé filosofování o rovnováze (max. 3 minuty čtení) – pozvánka na „fyzio“ semináře se stručně popsaným obsahem a termíny je v závěru článku :)

Rovnováha je v jednoduché definici schopnost udržovat stabilní postavení těla tak, aby nedošlo k pádu. My ji chápeme v taekwondu šířeji jako statickou a dynamickou, jako velmi přesné dopady po skocích, schopnost točit se do kopů v otočce, přesné otočení v sestavách bez vrávorání, ekvilibristické pomalé kopy – například v Juche tulu a Moon-moo tulu.

Rovnováhu lze ale chápat šířeji. Její obecnější definice je „stav harmonie, vyváženosti nebo stability mezi různými složkami nebo faktory“. Pár příkladů, které se stále týkají taekwonda nebo života taekwondisty („DO“ v širším slova smyslu) a myslím, že jsou velmi důležité pro celoživotní cvičení a často se na ně zapomíná.

Rovnováha dovedností svalové kontrakce – moje svaly umí vybouchnout ve výskoku nebo při přerážení, ale umí dlouze vytrvale pracovat například v dlouhém běhu nebo chůzi. Jsem schopen maximální síly, když v sebeobraně někomu musím zlomit ruku, nebo když potřebuji udeřit likvidačně, ale stejnou rukou jsem schopen pohladit milovanou osobu. Celý život není příprava na boj.

Rovnováha je dřít v tréninku naplno, snažit se stále posouvat, ale také na konci tréninku tělo uvolnit, protáhnout, bez výjimek vždy. I proto, abych mohl taekwondo cvičit celý život.

Rovnováha je mít radost z taekwonda pro jeho fyzickou složku, je krásná. Pracovat stále na zlepšování a na prohlubování znalostí. Ale také necvičit jen pro sebe, pomáhat ostatním, ať už je to výukou nebo adekvátním přístupem k méně pokročilému sparringovi.

Rovnováha je pravidelně cvičit, kvalitní taekwondo vyžaduje téměř denní trénink. Ale taky necvičit, dobře odpočívat a jíst, abychom to bojování, páčení, přerážení a výbuchy síly ustáli.

Rovnováha mezi cvičební a společenskou částí taekwonda. Nemyslet si, že zlatá medaile nebo vyšší pásek je to jediné důležité, ale taky nechodit na trénink ze zvyku, proflákat ho jen kvůli povídání s kamarády.

Rovnováha mezi složkou fyzickou a duševní. Cvičit poctivě, být respektuhodný bojovník stran dovedností, ale taky číst Encyklopedii, vzdělávat se, přemýšlet proč to vlastně všechno dělám a k čemu to je.

Rovnováha v tom, kdy jsem taekwondista. V Encyklopedii je krásná kaligrafie „Celý život zasvěcen taekwondu“. Dřív jsem ten pohled na věc miloval, teď se mi líbí spíše představa, jak taekwondo prorůstá každé konání. Být respektuhodný taekwondista v dojangu, ale i mimo něj, když jdu po ránu pro rohlíky.

Rovnováha mezi částmi taekwonda. Užít si závody, zažít srovnání s jinými a emoce vítězství i prohry. Ale cvičit i sebeobranu, chápat techniku v hlubokém pochopení síly a biomechaniky nehledě na to, co se líbí rozhodčím.

Rovnováha ve vzdělání. Studovat Encyklopedii, chodit na základní semináře s Velmistrem. Účastnit se rozvojových akcí pro sportovní taekwondo a sebeobranu. A také se účastnit seminářů, které prohlubují znalost vnitřních pohybů a pohybových dovedností mimo základní techniku tak, abych cvičil silněji, zdravěji a mohl u toho vydržet snad až do konce života.

Proto vás zvu na letošní „fyzio“ semináře. Celkem budou 3 s velmi podobnou náplní. V Praze, Brně a středních Čechách. Doufám, že zájemci z jiných regionů případně dojedou do toho jim nejbližšího. Semináře budou jednodenní po dvou tréninkových blocích (2–3hod). V každém bloku se dostane na 3 témata:

1/ inspirace pro dynamickou rozcvičku zohledňující potřeby taekwonda sportovního i tradičního, často inspirované vývojovou kineziologií

2/ typické obtíže a klíčové pohybové problémy k nim
např. 1/ bolesti ramene z matsogi – protažení rotátorové manžety, stabilita lopatky v tlaku, posilovaní tahů
2/ distorze kotníků – protokol hojení akutního zranění, senzomotorika, osa kotníku

3/ úpolové posilování rozvíjející praktické dovednosti v sebeobraně díky zkvalitnění pohybů

Termíny ve svazovém kalendáři, přihlášení přes Portál svazu.

Mgr. Martin Svitek, 6. dan
člen klubu Sonkal, fyzioterapeut

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI