Bulletin svazu

Výsledky zkoušek na technické stupně dan

12. 12. 2023 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF uspořádalo v neděli 10. prosince 2023 v Brně celorepublikové zkoušky na technické stupně dan. Zázemí pro zkoušky, tj. plně vybavenou tělocvičnu, poskytl klub Brno, kterému tímto děkujeme.

Zkoušky proběhly před Zkušební komisí svazu, ve které zasedli velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan, předseda), mistr MUDr. Rostislav Kaňka (8. dan) a mistr Martin Zámečník (7. dan). Za stolem komise rovněž usedl prezident svazu Ing. Petr Pařík, Ph.D. (6. dan).

Celkem bylo vyzkoušeno 33 kandidátů na 1. až 3. dan a 2 kandidáti na 4. dan, přičemž všichni kandidáti zkoušku složili úspěšně. Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení pod článkem.

Kandidáti s nadprůměrným celkovým hodnocením alespoň 66 bodů byli odměněni svazovou kravatou. Připomínáme, že nové technické stupně budou platné až od okamžiku, kdy budou svazu doručeny certifikáty z ústředí ITF (sledujte Databázi danů). Spolu s certifikátem také obdrží každý kandidát od svazu jako dárek vyšívaný černý pás.

Všem úspěšným kandidátům gratulujeme a těšíme se na další společnou účast na svazových akcích.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI