Bulletin svazu

VÝUKA: 15dílná Encyklopedie taekwonda (1983)

3. 4. 2020 Marek Lazor

O bojových uměních již bylo napsáno bezpočet knih. Mezi stěžejní světová díla v této oblasti však patří velká 15dílná encyklopedie taekwonda, kterou po více jak 30 letech usilovné týmové práce vědců, lékařů a instruktorů taekwonda vydal jako svou celoživotní práci jeho zakladatel a tvůrce, korejský generál Choi Hong‑hi.

Na více jak pěti tisících stránkách je zde popsáno několik tisíc nejrůznějších technik taekwonda (postoje, útočné i obranné techniky jak rukou, tak i nohou, výskoky, podmety, tréninkové metody ap.). Mnoho technik bylo převzato nejen ze starobylých korejských bojových umění Soo Bak Gi, Tae Kyon či Hwarangdo, ale i z japonského Karate, ve kterém generál Choi získal 2. dan.

Všechny techniky byly podrobeny důkladnému vědeckému zkoumání a postupně „optimalizovány“ týmem generála Choie podle posledních známých fyziologických a především biomechanických poznatků tak, aby byly snadno použitelné a přesto maximálně účinné pro člověka 20. století. Veliký důraz byl kladen na to, aby student dosáhl správným provedením techniky a správného návodu cvičení maximálně možné síly. Takto se i slabší cvičenec může silově vyrovnat silnějšímu protivníkovi.

Mimo to byl ale generál Choi se svým týmem také u tvorby nových a zcela unikátních technik. Pod jeho vedením vznikl veliký počet útočných i obranných technik rukou a také několik desítek nových kopů, z čehož většina byla v otočce nebo výskoku. V té době také generál Choi povýšil kopy ve výskoku na kopy v letu, když vůbec poprvé za pomoci jednoho ze svých instruktorů Hwang Ho‑yonga dokázal, že v jednom výskoku se dá technicky provést 3 a více kopů za sebou. Nemůžeme opomenout, že Hwang Ho‑yong je od roku 1987 hlavním technickým instruktorem taekwonda právě u nás v České republice.

Známý slovenský karatista František Šebej ve své knize KARATE (Šport, 1985) popisuje: „Nejvýraznějším znakem taekwonda v současnosti je silná orientace na techniku kopů. Některé techniky vytvořili a modifikovali teprve nedávno. Mnohé z toho, co vzniká v taekwondu, se v dnešním sportovním karate velice rychle přebírá, a tak můžeme vidět techniky taekwonda v repertoáru karatistů nejrůznějších stylů“.

Jak je tedy vidět, taekwondo má sice kořeny také v karate, nicméně v poslední době díky dlouholeté práci generála Choie je to naopak právě karate a další bojová umění, která modifikované i nové techniky taekwonda zpětně přebírá. Mnohé techniky, které vídáte v nejrůznějších akčních filmech, byly vytvořeny právě generálovým týmem.

Mimo obsáhlý popis technik obsahuje encyklopedie taekwonda také etiku i etiketu v taekwondu, vztah žáka k učiteli i učitele k žákovi, způsob výuky od bílého pásu začátečníka až po černý pás (asistenti, instruktoři, mistři a velmistři), celosvětově platné soutěžní i zkušební pravidla a také historický vývoj celého taekwonda.

Encyklopedie taekwonda je opravdu velice obsáhlá a její důkladné studium, nácvik a především plné porozumění zabere mnoho a mnoho let. Také proto ji nedoporučujeme číst začátečníkům v taekwondu. Ti by měli získat své první informace i techniku od kvalitních instruktorů a učitelů v některé z registrovaných škol. Tak máte jistotu, že se učíte opravdu originální taekwondo.

Z encyklopedie by však již později měli naopak čerpat všichni cvičenci, kteří dosáhnou černého pásu.

Proto Vám ji zde přinášíme v plném znění z webu general.choi.cz (rok vydání 1983, anglický jazyk).

Poznámka: Encykopedie z roku 1983 a obsahuje některé informace, které jsou chybné, případně byly vývojem upraveny. Konzultujte proto všechny informace se svým instruktorem.

1. díl
Původ a vývoj válečnických umění. Historie taekwonda. Morální kultura. Filozofie. Plán výuky. Kompozice taekwonda. Demonstrace. O autorovi. Skupinové fotografie.
2. díl
Teorie síly. Útočné a blokovací plochy. Vitální body. Trénink. Postoje. Tréninkové pomůcky.
3. díl
Techniky rukou.
4. díl
Techniky nohou.
5. díl
Boj.
6. díl
Základní techniky.
7. díl
Základní techniky.
8. díl
Vzory Chon-ji, Dan-gun, Do-san.
9. díl
Vzory Won-hyo, Yul-gok, Joong-gun.
10. díl
Vzory Toi-gae, Hwa-rang, Choong-moo.
11. díl
Vzory Kwang-gae, Po-eun, Ge-baek.
12. díl
Vzory Eui-am, Choong-jang, juche.
13. díl
Vzory Sam-Il, Yoo-sin, Choi-jong.
14. díl
Vzory Yon-gae, Ul-ji, Moon-moo.
15. díl
Vzory So-san, Se-jong, Tong-il.

Pokud jste došli až sem, můžete se podívat také na první anglické vydání knihy o taekwondu generála Choi Hong‑hi, které je z roku 1965 a jmenuje se Taekwondo, The Art of Self-Defence a případně porovnat, jak moc se tato kniha změnila mezi lety 1965 až 1983.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI