Bulletin svazu

VÝUKA č. 11: Nácvik řízených soubojů v taekwondu ITF pro 9. až 6. kup (bílo-žlutý až zelený pásek)

20. 4. 2020 Marek Lazor

Boj (korejsky matsogi) je pro mnohé studenty nejatraktivnější částí taekwonda. Systém výuky je rozdělen do několika fází, z nichž každá má za úkol naučit a procvičit určité dovednosti, potřebné pro skutečný boj.

První fází výuky je tříkrokový boj (korejsky sambo matsogi). Jedná se o plně řízený boj, což znamená, že pohyb útočníka a obránce i použité techniky jsou předem známy. Studenti se učí pohybovat dopředu a dozadu ve správné vzdálenosti od soupeře, která musí být vždy taková, aby měl obránce dostatek prostoru pro obranu a zároveň byl dostatečně blízko pro případný protiútok.

Držitelé 9. kupu (bílo-žlutý pásek) nacvičují tříkrokový boj samostatně

Držitelé 8. kupu (žlutý pásek) již nacvičují tříkrokový boj ve dvojicích, a to přesně předepsané kombinace.

Tříkrokový boj
A: konnun so ap čirugi (úder na střední pásmo)
B: konnun so an pchalmok jop makki (střední blok vnitřní hranou)
Naměření: na půl chodidla

Tříkrokový boj
A: konnun so nopchunde čirugi (úder na horní pásmo)
B: konnun so pchalmok čchukchjo makki (zvedací blok)
Naměření: za patu

Druhou fází výuky je dvoukrokový boj (korejsky ibo matsogi). Zde se také jedná o řízený boj, avšak obránce si již volí techniky dle svého uvážení a znalostí. Hlavním smyslem je naučit studenty kombinovat různé techniky (rukou i nohou) v útoku i při obraně a také provádět správně závěrečný protiútok. Kombinace útočných technik je dopředu známá, obrana není definovaná, určí si jí obránce sám.

Držitelé 7. kupu (žluto-zelený pásek) nacvičují jak tříkrokový boj ve dvojicích, tak i dvoukrokový boj, a to opět přesně předepsané kombinace.

Tříkrokový boj
A: niundža so sonkchal yop terigi (sek malíkovou hranou)
B: niundža so sonkchal tebi makki (blok malíkovou hranou)
Naměření: na čtvrt chodidla

Tříkrokový boj
A: nadžunde apčcha pusigi (kop vpřed na spodní pásmo), konnun čunbi sogi
B: konnun so pchalmok nadžunde makki (spodní blok)
Naměření: za patu

Tříkrokový boj
A: konnun so nopchunde čirugi (úder na horní pásmo)
B: konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki (horní stranový blok vnější hranou)
Naměření: chodidlo vedle chodidla

Dvoukrokový boj
A: první krok – niundža so sonkchal yop terigi, druhý krok – kaunde apčcha pusigi do postoje konnun čunbi sogi

Dvoukrokový boj
A: první krok – kaunde apčcha pusigi do postoje konnun čunbi sogi, druhý krok – konnun so nopchunde čirugi

Držitelé 6. kupu (zelený pásek) nacvičují tříkrokový boj ve dvojicích ve stejné technice dopředu i dozadu (tzv. dvoucestné matsogi), tak i dvoukrokový boj, a to opět přesně předepsané kombinaci útočných technik.

Tříkrokový boj (dvoucestné)
A: niundža so sonkchal yop terigi (sek malíkovou hranou)
B: niundža so sonkchal tebi makki (blok malíkovou hranou)
Naměření: na čtvrt chodidla

Tříkrokový boj (dvoucestné)
A: nadžunde apčcha pusigi (kop vpřed na spodní pásmo), konnun čunbi sogi
B: konnun so pchalmok nadžunde makki (spodní blok)
Naměření: za patu

Dvoukrokový boj
A: první krok – niundža so tung čumok nopchunde jop terigi, druhý krok – tolljo čchagi

Dvoukrokový boj
A: první krok – niundža so sonkchal yop terigi, druhý krok – jopčcha čirugi

Dvoukrokový boj
A: první krok – konnun so nopchunde čirugi, druhý krok – jop tolljo čchagi

Výukové materiály pro vás všechny připravili mistr Petr Poklop, (7. dan), vedoucí a hlavní trenér Školy Taekwon‑do Dan-Gun, z. s. a mezinárodní instruktorka, Ing. Radka Heydušková, (5. dan), vedoucí a hlavní trenérka Školy Taekwondo ITF Silla z. s.

Děkujeme za pomoc a věříme, že Vám i tyto materiály pomohou v dalším studiu a lepšímu pochopení výuky v taekwondu ITF.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI