Bulletin svazu

VÝUKA: Prvních 9 technických sestav do 1. danu v taekwondu ITF

1. 4. 2020 Marek Lazor

Vzor (korejsky tchul, česky nejčastěji technická sestava) je soubor určitého počtu základních pohybů jdoucích za sebou v pevném a logickém pořadí. Student při cvičení vzoru vlastně systematicky bojuje až s několika pomyslnými útočníky, ale může cvičit s maximálním nasazením i silou bez rizika, že by někoho zranil.

Vznik vzorů v bojových uměních sahá hluboko do historie. Jakmile totiž lidé začali bojovat, velmi rychle zjistili, že je také nutné se na boj dobře připravit – jinak totiž velice často boj prohrávali.

Bohužel pro žáky i mistry bojových umění bylo ve své době nemyslitelné, aby trénovali svoje techniky obrany a útoku proti skutečným protivníkům. To však bojovníkům značně bránilo v jejich individuálním rozvoji, a to až do té doby, než kdosi nadaný velkou představivostí nevytvořil první vzor. Od té doby využívá trénink vzorů drtivá většina bojových umění.

Taekwon‑do ITF má celkem 24 vzorů, které se liší nejen svou délkou, ale především skladbou jednotlivých technik. Prvních 9 jednodušších vzorů se učí držitelé barevných pásů (kup), zbývajících 15 pokročilejších vzorů se učí držitelé černého pásu (dan). Student může cvičením vzorů projít mnoho technik v sériích, přičemž po celou dobu nepotřebuje skutečného protivníka.

Častým opakováním navíc získává návyk na určité typy kombinací obraných i útočných pohybů, což mu potom ve skutečném boji může pomoci.

Neméně podstatná výhoda cvičení vzorů je také v tom, že student jejich cvičením zvyšuje svou fyzickou kondici, rozvíjí svalstvo celého těla, vylepšuje kontrolu dýchání, pružnost těla a svůj pohybový rytmus. Každý vzor má také svou symboliku – název, počet pohybů a diagram je většinou spojen s významnou osobností nebo událostí z korejských dějin. Studenti taekwonda tak mají unikátní možnost seznámit se touto formou také s bohatou historií Koreje.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že zvládnutí předepsaných vzorů je v taekwondu nutnou podmínkou pro získání vyššího technického stupně.

Prvních 9 technických sestav do 1. danu si pro Vás připravil společně se svými studenty mezinárodní instruktor Ondřej Vrábel (6. dan), vedoucí školy Taekwon‑do ITF Sonkal Praha.

1. Technická sestava Chon-ji

V doslovném překladu znamená Nebeská země. V Orientu je vysvětlováno jako stvoření světa nebo začátek lidských dějin. Z tohoto důvodu je tato sestava určená začátečníkům. Skládá se ze dvou částí; první představuje zemi a druhá nebe.

Má celkem 19 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 8. kup (žlutý pásek).

2. Technická sestava Dan-gun

Sestava je pojmenována po svatém muži Dan-Gun, legendárním zakladateli Koreje v roce 2333 před naším letopočtem, který podle pověsti sestoupil z nebe.

Má celkem 21 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 7. kup (žluto-zelený pásek).

3. Technická sestava Do-san

Do-San byl psedonym vlastence Ahn Chang-Ho (1876–1938). 24 pohybů představuje celý jeho život, který zasvětil vzdělávání Koreje a jejímu hnutí za nezávislost.

Má celkem 24 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 6. kup (zelený pásek).

4. Technická sestava Won-hyo

Sestava nese jméno významného mnicha, jež v roce 686 našeho letopočtu zavedl a šířil budhismus za vlády dynastie Silla.

Má celkem 28 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 5. kup (zeleno-modrý pásek).

5. Technická sestava Yul-gok

Sestava nese pseudonym slavného učence a filozofa Yi l ( 1536–1584 ), přezdívaného též Korejský konfucius. 38 pohybů této sestavy značí místo jeho narození na 38 rovnoběžce a má diagram, který značí učence.

Má celkem 38 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 4. kup (modrý pásek).

6. Technická sestava Joong-gun

Sestava je pojmenována po vlastenci Ahn Joong-Gun (1878–1910), který zavraždil Hiro-Bumi Ito prvního japonského guvernéra v Koreji, což byl muž, který sehrál hlavní roli při sjednocení Japonska s Korejí. 32 pohybů symbolizuje věk mladého hrdiny, kdy byl popraven ve vězení Lui-Shung roku 1910.

Má celkem 32 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 3. kup (modro-červený pásek).

7. Technická sestava Toi-gae

Toi-Gae byl psedonym učence Yi Hwang (16. století), šiřitele neokonfucionismu. 37 pohybů této sestavy značí místo jeho rodiště na 37. rovnoběžce.

Má celkem 37 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 2. kup (červený pásek).

8. Technická sestava Hwa-rang

Sestava je pojmenována po škole mladých bojovníků, která vznikla v dynastii Silla počátkem 7. století. 29 pohybů symbolizuje 29. pěší divizi, kde taekwon‑do dospělo.

Má celkem 29 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 1. kup (červeno-černý pásek).

9. Technická sestava Choong-moo

Choong-moo byl psedonym slavného admirála Yi Soon-sina v době panování dynastie Yi. Údajně vynalezl roku 1592 válečnou loď (Kobuskon), jakousi předchůdkyni ponorek. Závěrečný útok levou rukou symbolizuje jeho tragickou smrt a nemožnost obhájit svou věrnost králi.

Má celkem 30 pohybů a učí se ji studenti na zkoušku na 1. dan (černý pásek).

Poznámka: Začátečníci se nejprve učí dvě speciální jednoduché sestavy, Sadžu čirugi (Úder do čtyř směrů) a Sadžu makki (Blok do čtyř směrů), které se mezi vzory nepočítají (nemají žádnou historickou symboliku).

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI