Základní pohyby (skladba taekwonda)

Základní pohyby (korejsky kibon jonsup) tvoří základ tréninku taekwonda. Jedná se vždy o konkrétní techniku rukou (včetně postoje) nebo o konkrétní techniku nohou (kop), nebo o jejich libovolnou kombinaci.

Postoj je součástí většiny základních pohybů a je důležitý pro správné provedení techniky a především pro stabilitu – na místě i v pohybu.

Jednotlivé techniky v taekwondu dělíme na techniky rukou a techniky nohou, dále na techniky obrany a techniky útoku, které lze ještě rozdělit na techniky ve stoje, techniky v letu (ve výskoku) a techniky vleže.

Pro cvičení základních pohybů je nezbytné dobře znát úderové (kontaktní) plochy a vitální (citlivá) místa na lidském těle. Pouze tak může být obrana nebo útok efektivní.

Tajemství tréninku podle generála Choi Hong‑hi

Staré přísloví říká, že ani Nebe nemůže z pilného dělníka udělat chudáka. Avšak v taekwondu píle nebo intenzívní trénink samy o sobě nevedou ke kvalitním technikám. Naopak, výuka vedená nekvalifikovaným instruktorem je horší, než vůbec žádná výuka, protože vědecky nepodložené pohyby nejen že snižují výkon, ale jejich oprava vyžaduje ohromné množství času.

Naopak, pod řádným vedením kompetentního instruktora se student, který cvičí soustředěně a oddaně, naučí správné techniky taekwonda v poměrně krátké době a s daleko menším úsilím.

Studenti by si měli pamatovat následující tajemství:

  1. Důkladně si nastudovat Teorii síly.
  2. Jasně porozumět účelu a provedení každého pohybu.
  3. Spojit pohyb očí, rukou, nohou a dechu do jedné koordinované akce.
  4. Pro každé citlivé místo vybrat vhodnou útočnou plochu.
  5. Dobře se seznámit se správným úhlem a vzdáleností pro útok a obranu.
  6. Během pohybu mít ruce a nohy lehce pokrčené.
  7. Všechny pohyby, až na několik málo výjimek, musí začínat zpětným pohybem. Jakmile však pohyb začne, už by neměl být zastaven před dosažením cíle.
  8. Během pohybu vytvořit sinusovou vlnu správným použitím pružného pohybu v koleni.
  9. V momentě každé rány krátce vydechnout, s výjimkou spojeného pohybu.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI