Bulletin svazu

Celorepublikový technický seminář

12. 12. 2023 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF sezvalo na sobotu 9. prosince 2023 do Sportovní haly ve Velkém Meziříčí držitele technických stupňů 2. kup a vyšší z celé České republiky, aby si společně zacvičili na tradičním celorepublikovém technickém semináři s velmistrem Hwangem Ho‑jongem.

Celodenní program byl rozdělen do čtyř bloků. Dopoledne začalo vysvětlením základní teorie – zejména správným provedením sinusové vlny – a cvičením vybraných základních technik. Druhý blok před polednem byl věnován cvičení kombinací kopů pro sportovní boj ve dvojicích pod vedením trenérů české státní reprezentace Jana Mračka a Aleše Vyzrála.

Odpolední třetí blok byl rozdělen na tři skupiny, které vedli mistři Rostislav Kaňka, Martin Zámečník, Petr Poklop, Ondřej Vrábel a Petr Smejkal. Na programu cvičení byly technické sestavy (dle technického stupně), pokročilé kopy a jejich aplikace, a nakonec sebeobrana proti noži. Všechny skupiny se postupně prostřídaly a tak nikdo nepřišel zkrátka.

Podvečerní poslední čtvrtý blok byl určen držitelům technických stupňů 4. dan a vyšších, kteří pak pokračovali pod vedením velmistra Hwanga ve cvičení technických sestav na 5. dan.

Statistika klubů
Dangun 11 Ostrava 7 Brno 2 Kerberos 1
Sonkal 11 Pardubice 5 Dokwan 2 Martiník 1
GBHS 8 Ilkyok 4 Fénix 2 Nomo 1
Frýdek-Místek 7 Sabom 4 Opava 2 Velešín 1
Gebaek 7 Toigae 4 Třeboň 2
Koguryo 7 Narama 3 Hwarang 1
Namu 7 Tongil 3 Joomuk 1

Děkujeme za letošní hojnou účast všem 104 účastníkům z 25 klubů a těšíme se opět na viděnou na příštím celorepublikovém semináři, který je již nyní naplánován na 14. prosince 2024 v Brně.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI