Skladba taekwonda

Výuka taekwonda probíhá v „nekonečném“ kruhu (spíše však ve spirále, protože výkonnost studenta se neustále zvyšuje), v němž se prolínají jednotlivé části výuky taekwonda: základní pohyby, vzory, boj, trénink a sebeobrana.

Pod dohledem kvalifikovaného trenéra (instruktora, případně asistenta instruktora) se student nejprve učí jednotlivé techniky (základní pohyby), které následně spojuje do kombinací technik, z nichž pak vycházejí technické sestavy (vzory). Poté již zvládnuté techniky aplikuje v boji se soupeřem. Aby bylo možné provádět techniky maximální rychlostí a silou bez rizika zranění, je potřeba také posilovat a otužovat tělo, čemuž se věnují různé formy cvičení (trénink). Poslední částí je výuka praktické sebeobrany.

Spojení všech pěti částí tvoří vrchol výuky taekwonda jako umění sebeobrany, jehož účelem je připravit studenta tak, aby byl schopen se kdykoliv a kdekoliv ubránit jednomu nebo více útočníkům, a to neozbrojeným i ozbrojeným. Proto i mistr taekwonda (držitel 7. a vyššího danu) musí opakovat základní pohyby, aby byla jeho sebeobrana lepší a naopak opakované cvičení sebeobrany následně zlepšuje základní pohyby.

Při výuce taekwonda je také kladen důraz na morální kulturu studentů. Proto by měl každý student taekwonda nejen znát zásady taekwonda a slib studenta, ale především je praktikovat, v tělocvičně i mimo ni.

Zásady taekwonda

Zdvořilost (Jei)
Čestnost (Jomčchi)
Vytrvalost (Inne)
Sebeovládání (Kukki)
Nezlomný duch (Pekčol pulgul)

Slib studenta

Budu dodržovat zásady taekwonda.
Budu respektovat instruktora a sonbe.
Nikdy taekwondo nezneužiji.
Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.
Budu vytvářet mírovější svět.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI