Bulletin svazu

Oficiální výklad k usnesení vlády ČR č. 1021 z 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020

13. 10. 2020 Marek Lazor

Vážení vedoucí sdružených subjektů, členové svazu, zájemci o korejské umění sebeobrany taekwon‑do,

sdělujeme Vám touto cestou informace a výklad k usnesení Vlády ČR č. 1021 o přijetí krizového opatření z pondělí 12. října 2020.

Usnesení vlády ČR č. 1021 z 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti… přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;

4. dále… provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

Z tohoto usnesení tedy vyplývá, že neplatí jen 14 dnů, jak je občas prezentováno, ale prakticky 3 týdny, tedy až do úterý 3. listopadu 2020.

Dále z usnesení vyplývá, že od středy 14. 10. 2020 jsou umožněny hromadné akce již pouze do 6 osob, avšak nově jak ve vnitřních tak i vnějších prostorách. Současně však platí, že jsou povinně uzavřeny všechny prostory, kde je možné provozovat sportovní činnost.

Do minimálně 3. 11. 2020 je tak tedy prakticky jediná možnost, jak pokračovat v tréninku taekwonda, pořádat případně tréninkové jednotky v počtu do 6 osob venku (není třeba rozlišovat na registrované sportovce a neregistrované). Soutěžní akce (soutěže) v tomto období nelze pořádat vůbec.

Aktuálně řešíme, zda je za současných známých omezení reálné uspořádat Mistrovství České republiky, které je plánováno na 6. až 8. listopadu 2020 v Ostravě. Budeme Vás následně informovat.

Děkuji za vzetí těchto informací na vědomí.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI