Bulletin svazu

Mezinárodní instruktorský kurz ITF (online) vedený velmistrem Hwang Ho‑jongem

8. 5. 2022 Marek Lazor

Na základě velkého zájmu v loňském roce povolila Mezinárodní federace taekwonda také v roce 2022 Českému svazu Taekwon‑Do ITF uspořádat opět online Mezinárodní instruktorský kurz v taekwondu ITF.

Vedení kurzu se ujal osobně korejský velmistr, prof. Hwang Ho‑jong (9. dan), předseda technické a vzdělávací komise ITF společně se svými asistenty, mistrem Martinem Zámečníkem (7. dan) a mistrem Ondřejem Vrábelem (7. dan).

Mezinárodní instruktorský kurz pak proběhl od 30. dubna 2022 do 1. května 2022 na online platformě Zoom. Kurzu se zúčastnilo 79 účastníků z 24 zemí z celého světa. Mimo pořádající zemi se semináře zúčastnilo nejvíce studentů, instruktorů, mistrů i velmistrů taekwonda z Velké Británie, Irska, Řecka nebo Španělska.

Jsme velmi rádi, že jsme na semináři mohli přivítat také účastníky z Austrálie, Kambodže, Kanady, Chorvatska, Dominikánské republiky, Finska, Grenady, Číny, Indie, Itálie, Jamajky, Japonska, Malajsie, Moldávie, Nepálu, Singapuru, Jižní Afriky, Švédska a USA.

Bylo nám ctí na semináři přivítat také velmistra Fook Chee Tam s Austrálie, velmistra Augustus Mitchell z Grenady, velmistra Wayna Browna z Velké Británie, velmistra Chin-Huat Yeo ze Švédska, velmistra Leslie Hutchison z Velké Británie a velmistra John Williamson z Velké Británie.

Pro účastníky mezinárodního instruktorského kurzu bylo připraveno celkem 9 hodin výuky důležitých pro všechny instruktory taekwonda. Všichni účastníci také obdrželi do konce května přístup na kompletní video záznam celého kurzu, tak aby jej mohli dále studovat.

Po skončení kurzu absolvovalo 19 účastníků ústní zkoušku nutnou pro zisk titulu mezinárodního instruktora taekwonda ITF, ve které byli všichni úspěšní.

Děkujeme všem za účast. Velmistr Hwang Ho‑jong všechny ujistil, že je připraven jednou ročně tento on-line kurz zopakovat tak, aby se jej mohli zúčastnit i studenti ze vzdálených zemí celého světa.

Marek Lazor

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI